Hur­ra vi fyl­der 50 år!

I år fyl­der Lang­kær­par­ken 50 år og det bli­ver fejret den 27. april for­an Bydels­hu­set
Det hele star­ter med mor­genkaf­fe klok­ken 9. Klok­ken 11 åbner akti­vi­te­ter­ne for bør­ne­ne.

Er du mor til en tee­na­ger?

Café Mor er for alle mødre, som har barn/børn i tee­na­ge­al­de­ren Nog­le gan­ge kan det være en...

Loading

Det sker

Loading Begivenheder

Kom­men­de Begi­ven­he­der

maj 2019

For­mid­dagsca­fe

27. maj kl. 10:0012:00
|Til­ba­ge­ven­den­de Begi­ven­hed (Se alle)

An event eve­ry week that begins at 10:00am on man­dag, repe­at­ing inde­fi­ni­te­ly

Bydels­hu­set Tilst, Lang­kær­vej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Goog­le Map

Bydels­hu­sets cafe er åben hver man­dag for­mid­dag, hvor du kan købe hjem­me­bag og en varm kop kaf­fe, te eller cacao.

Læs mere »

Åbent hus-sund­heds­­plej­en

27. maj kl. 10:0011:30
|Til­ba­ge­ven­den­de Begi­ven­hed (Se alle)

An event eve­ry week that begins at 10:00am on man­dag, repe­at­ing inde­fi­ni­te­ly

Bydels­hu­set Tilst, Lang­kær­vej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Goog­le Map

Har du småbørn i alde­ren 0–3 år, og har du spørgs­mål, som du godt vil have hjælp med? Hver anden uge står de loka­le sund­heds­ple­jer­sker parat til at give råd og vej­led­ning om sund­hed for dig og dine børn.

Læs mere »

Dansk under­vis­ning

28. maj kl. 12:0013:30
|Til­ba­ge­ven­den­de Begi­ven­hed (Se alle)

An event eve­ry week that begins at 12:00pm on tirs­dag, repe­at­ing inde­fi­ni­te­ly

Bydels­hu­set Tilst, Lang­kær­vej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Goog­le Map

Vil du ger­ne være bed­re til dansk? Har du brug for at lære mere dansk gram­ma­tik?

Læs mere »

Sam­ta­­le- og Råd­giv­nings­ca­fe

28. maj kl. 13:0015:00
|Til­ba­ge­ven­den­de Begi­ven­hed (Se alle)

An event eve­ry week that begins at 1:00pm on tirs­dag, repe­at­ing inde­fi­ni­te­ly

Bydels­hu­set Tilst, Lang­kær­vej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Goog­le Map

Cafe­en er for alle bor­ge­re i Tilst, som har brug for en snak om, det der pres­ser sig på i hver­da­gen — eller et godt råd.
Læs mere

Læs mere »
+ Eks­por­ter begi­ven­he­der