Hans drømmer om lighed for alle

1. august 2019 fik Langkær­parken ny led­er af det bolig­so­ciale team da Hans Chris­t­ian Hansen afløste Jan H. Ander­sen. Du kan kigge for­bi i Bydelshuset og hilse på Hans

Beboerdemokratiet i Langkærparken

Kom og hør mere om, hvor­dan du får ind­fly­delse på hverda­gen i Langkær­parken — møde i Bydelshuset den 9.9 kl. 17–18. Alle er velkomne og der er er ingen tilmeld­ing — du skal bare dukke op.

Indlæser

Det sker

Loading Begivenheder

Kommende Begivenheder

september 2019

Samtale- og Rådgivningscafe

17. sep­tem­ber kl. 13:0015:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 13:00 on tirs­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

Cafeen er for alle borg­ere i Tilst, som har brug for en snak om, det der press­er sig på i hverda­gen — eller et godt råd.
Læs mere

Læs mere »

Cykelværksted

17. sep­tem­ber kl. 13:3016:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 13:30 on tirs­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

På cykelværk­st­edet kan du lære at reparere din cykel — du kan også få Jør­gen til at lave de fleste repa­ra­tioner for en sym­bol­sk betal­ing til Bydelshuset og så betaler du naturligvis også for reservede­lene. Læs mere

Læs mere »

Bydelshusets legestue for de mindste!

18. sep­tem­ber kl. 9:3011:30
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 9:30 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

Vi skal lege, vi skal tum­le, vi skal dimse med spæn­dende leg­etøj. Leg­en er for de små 0–3

Læs mere »

Formiddagscafe — duften af nybagte boller

18. sep­tem­ber kl. 9:3012:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 9:30 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

Hver ons­dag formid­dag er der åben i cafeen. Her kan du købe hjem­me­bagte boller og kage 🙂

Læs mere »
+ Eksporter begiven­hed­er