Forsiden
Langkærparken
Langkærparken
Klimablok
Langkærparken
Langkærparken
Blik
Langkærparken
Langkærparken
Skiffer
Langkærparken
Langkærparken
Langkærparken
Langkærparken
Glas
Langkærparken
Langkærparken
Rambla
Langkærparken
Langkærparken
Bydelshuset Tilst

"Boligområdet består af 30 boligblokke, der alle har været en del af renoveringen. Foruden at lejlighederne har gennemgået en opgradering, er de omgivende grønne områder også blevet løftet." Dyk ned i Langkærparkens renoveringsprojekter i de tre videoer.

Landsbyggefonden

“Langkærparkens 860 boliger er blevet renoveret i et projekt hvor netop den sociale og klimamæssige bæredygtighed er indtænkt på alle niveauer: arkitektonisk – Inddragelse af borgere og øget tilgængelighed, teknisk – Ambitiøse klima- og lavenergimål, udførelsesmæssigt – Ansættelse af områdets unge arbejdsløse på byggepladsen.


Renoverprisen/Projekter

Et mangfoldigt boligområde

Langkærparken skal være et attraktivt og bidragende boligområde, som sammen med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokalsamfund. Et godt naboskab skal medvirke til et større lokalt engagement og medsansvarlighed for hinandens trivsel.


Det Boligsociale Fællessekretariat