Gode råd fra borgermødet

På bag­grund af bilaf­brændin­gen for­rige week­end var der 26. sep­tem­ber borg­er­møde i...

Møde for beboere

Vi ind­kalder til møde for beboere i Langkær­parken med poli­ti på tors­dag den 26. okto­ber kl....

Afdelingsmøde 2019

Ind­kaldelse til afdel­ingsmøde den 18. sep­tem­ber 2019 kl. 19.00 på Hotel Scan­dic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

Indlæser

Det sker

Loading Begivenheder

Kommende Begivenheder

oktober 2019

Bydelshusets legestue for de mindste!

23. okto­ber kl. 9:3011:30
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 9:30 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

Vi skal lege, vi skal tum­le, vi skal dimse med spæn­dende leg­etøj. Leg­en er for de små 0–3

Læs mere »

Formiddagscafe — duften af nybagte boller

23. okto­ber kl. 9:3012:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 9:30 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

Hver ons­dag formid­dag er der åben i cafeen. Her kan du købe hjem­me­bagte boller og kage 🙂

Læs mere »

Lektiecafè

23. okto­ber kl. 14:0017:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 14:00 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

I lek­tiecaféen i Bydelshuset kan du komme og få hjælp med lek­tierne, eller sid­der og arbe­jde med dit eget hjem­mear­be­jde.

Læs mere »

Fællesspisning

23. okto­ber kl. 18:0019:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 18:00 on ons­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2 8381 Tilst + Google Maps

Hver ons­dag kl. 18 kan du spise lækker hjem­melavet mad i Bydelshuset — 40 kr. for vok­sne og halv pris for børn op til 12 år. Ingen tilmeld­ing

Læs mere »
+ Eksporter begiven­hed­er