For andet år skal vi finde Årets Nabo

Kender du en beboer i Langkær­parken, som går noget særligt for andre beboere? Det kan være din nabo, en af de andre i opgan­gen, eller en beboer i en anden del af området — som tager ini­tia­tiv­er til gavn for alle beboere.

Sid­ste år vandt Ami­ra prisen, for­di hun er et meget omsorgs­fuldt men­neske, der især gør en ekstra ind­sats for de ældre naboer og beboere i hen­des opgang.

Har du et forslag til Årets Nabo — så kan du komme fobi i Bydelshuset og snakke med enten Gitte eller Iben — du kan også læse mere her, hvor du også kan down­loade et ske­ma, som du kan udfylde og afle­vere i Bydelshuset.

Nabosk­ab­sprisen udde­les til årets beboer­møde den 18/9 — og inden da har en ekstern jury fun­det vin­deren.

Vi glæder os til at høre om de mange skønne naboer!