Kom og vær med den 5. sep­tem­ber kl 17.30 til 19.30 V. Bydelshuset!

Du kan prøve:

  • Hygge-mad over bål 
  • Work­shop, hvor vi laver Tov-fig­ur­er
  • Læder-work­shop — Lav din egen nøg­ler­ing og arm­bånd
  • Lær at snitte – aktivitet

Det er uden tilmeld­ing og helt gratis. Alle børn er velkom­men                 

På dagen vil der være mulighed for at få hjælp til at tilmelde sit barn til spe­jder eller andre foren­ingsak­tiviteter. Lige­som der vil være hjælp med at søge tilskud til kontin­gent