Hvor­dan får du ind­fly­delse på dit hjem i Langkær­parken?
Hvor kan du komme med dine ønsker og forslag?
Hvad bestem­mer afdel­ings­bestyrelse for Langkær­parken og hvad bestem­mer AL2bolig?

Det og mange flere spørgsmål får du svar på, hvis du kom­met til møde i Bydelshuset mandag den 9. sep­tem­ber kl. 17.00.

Mødet er mest for beboere, der ikke ple­jer at delt­age i Langkær­parkens årlige beboer­møde på Hotel Scan­dic eller nye beboere — men alle er naturligvis velkomne. Der er ingen tilmeld­ing — du dukker bare op.