Tre beboere er nominerede og sendt videre til den eksterne jury, der væl­ger årets vin­der. Fælles for de tre nominerede er, at de gør en forskel for deres naboer. Det er netop naboer, som på eget ini­tia­tiv har val­gt at ind­stille dem til prisen.

 

Mascha siger om Heba

”Vi har opbygget en tæthed, som svar­er til en alter­na­tiv fam­i­lie. Vi stol­er på hinan­den, og jeg synes det er stort, sådan som Heba har betroet mig sine børn, og som jeg har knyt­tet tætte bånd med,” siger Mascha.

Heba siger om Mascha

”For eksem­pel stod jeg en dag og ikke kunne nå hjem, og så ringede jeg til Mascha, der hjalp mig med at passe min dat­ter. Vi kan dække hinan­den ind med kort varsel også med det prak­tiske,” siger Heba.

Mascha og Heba

Ahmed siger om Martin

”Min kone og jeg bakkede op om Mar­tins fine ini­tia­tiv og kom med kage, lige­som mange andre. Det var bidende koldt og der­for blev vi ikke så længe. Selvom det ikke blev en folke­fest, så er det selve ini­tia­tivet, som jeg synes, bør anerk­endes,” fork­lare Ahmad om sin ind­still­ing.

 

Mar­tin