Indkaldelse til afdelingsmøde
Afdeling 111: Langkærparken

Den 18. sep­tem­ber 2019 kl. 19.00 på Hotel Scan­dic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Busaf­gang fra cen­ter­plad­sen kl. 17.30(Hvis du har tilmeldt dig)

Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af diri­gent
 2. Afdel­ings­bestyrelsens beretning
 3. Forslag
 4. God­k­endelse af bud­get
 5. Valg til afdel­ings­bestyrelsen
  1. Valg af for­mand: Ran­di Smits­dorf
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlem­mer: Lene Thorg­ersen, Tove Koch Hansen og
   Tor­ben Ben­dix Halkjær
  3. Valg af 5 sup­plean­ter: Morten Knud­sen
  4. Valg af 9 repræsen­tan­ter til AL2nets repræsen­tantskab
 6. Eventuelt

 

Bemærk at tids­friften for tilmeld­ning til spis­ning og bus kør­lese er over­skre­det
Bemærk at tids­fris­ten for forslag er over­skre­det

Her under find­er du Map­pen til afdel­ingsmøde og  Ind­kaldelse som PDF

Afdel­ingsmøde 2019
 
Ind­kaldelse til afdel­ingsmøde 2019

 

Med ven­lig hilsen
Afdel­ings­bestyrelsen