Vi ind­kalder til møde for beboere i Langkær­parken med poli­ti på tors­dag den 26. okto­ber kl. 17–18 i Bydelshuset.

Grun­det week­endens hæn­delse med bil­er, der er blevet brændt, afholdes dette møde. Både poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og det bolig­so­ciale team vil svare på spørgsmål.

Da Bydelshuset ikke kan huse mere end 150 per­son­er, vil der være ”først til mølle”– prin­cip. Dørene åbnes kl 16.45, da der er anden aktivitet i huset indtil.

 

Hans Chris­t­ian Knud­sen
Bolig­so­cial led­er, Langkær­parken