På bag­grund af bilaf­brændin­gen for­rige week­end var der 26. sep­tem­ber borg­er­møde i Bydelshuset hvor poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og de bolig­so­ciale medar­be­jdere var tilst­ede. Spørgelysten var stor og vi var mange der gik hjem lidt klogere end vi var i forve­jen. Føl­gende blev bl.a. drøftet:

  • Krim­i­nalitet og hærværk er heldigvis på et meget lavt niveau
  • Der er ikke tegn på optrap­n­ing af ban­dekrim­i­nalitet og bil­bran­dene kan umid­del­bart ikke sættes i forbindelse med ban­der
  • Anmeld hvad du ser af krim­inel aktivitet
  • Tip poli­ti­et på politi.dk
  • Afbrændte bil­er eller bil­er uden num­mer­plad­er fjernes af Poli­titet inden­for 24 timer hvis det meldes på 114.
  • Send bekym­ringer til bolig­so­cial led­er Hans Chris­t­ian Knud­sen på hck@al2bolig.dk, som løbende kom­mu­niker­er med poli­ti­et

Der ud over var der en opfor­dring fra Nat­ter­avnene i Tilst om at melde sig som ”Ravn”. Det er både hyggeligt og godt for tryghe­den. Meld dig på email: tilst@natteravnene.dk. Eller ring til for­mand Solveig Rydahl på tele­fon: 2636 5299

Sal­im inviterede alle Langkær­parkens beboere til at stikke hov­edet for­bi til en kop kaffe i Væk­sthuset, hvor en del af de yngre beboere i Langkær­parken hyg­ger sig om afte­nen med bor­dten­nis, pool og FIFA. Ring til Sal­im for at høre hvornår han er klar til en kop kaffe på 6029 4143. Se mere her: https://langkaerparken.dk/project/laerested-for-unge/