Mohammed og Ahmad holder til i Væksthusets lydstudie, hvor de skriver og producerer deres egne rapsange. Rapmusikken er deres måde at udtrykke følelser og fortælle, hvad de har på hjerte.

På hverdagsaften­er kan man indimellem høre den dæm­pede lyd af rap­musik fra den lille bygn­ing nær indgan­gen til Væk­sthuset. Her er der nem­lig indret­tet et lyd­studie, hvor den lokale rap-gruppe Boogy hold­er til. To af grup­pens medlem­mer, fætrene Mohammed ”Mowii” Saleh og Ahmad ”AY” Tarek Younes, er denne aften i lyd­studi­et for at ind­spille deres egne sange.

”Nu er det jo vin­ter, så det er ikke fest­sange, vi laver. San­gene han­dler om andre ting, for man er jo nødt til at følge med strøm­men,” siger Ahmad.

Ahmad og Mohammed har selv skrevet rap­sange siden 2014, hvor de var en del af Rap Akademiet i Aarhus V. Her mødte de rap­perne Søren Karim Bech og Mads Hors­dal fra den aarhu­sianske rap­trio Bogfinkevej, og de lærte at skrive sange.

”Vi fik et beat, som vi skulle forsøge at skrive til. I løbet af nogle uger blev det til et par sange, og så har vi lavet musik sam­men siden,” fortæller Ahmad.

”Tek­sterne er fra min hjerne og mit hjerte”

Mohammed er 20 år gam­mel, og han bor i Langkær­parken sam­men med sine foræl­dre og søsk­ende. Han fortæller, at musik altid har været en del af hans liv.

”Jeg har inter­esseret mig for musik, siden jeg var helt lille. Man kom­mer ud med alt det, man har på hjerte gen­nem musikken. Det er der­for, at det er rigtig fedt,” siger han.

Det er meget forskel­ligt, hvad hans sange han­dler om, og det kom­mer an på hans humør.

”Hvis jeg er i godt humør, så skriv­er jeg en god som­m­er­sang. Hvis jeg er lidt nede, så laver jeg en stille og rolig sang. Jeg tænker bare på, hvad jeg har i min hjerne og i mit hjerte. Så læg­ger jeg det sam­men og prøver at få det til at lyde godt og rime.”

Rap­musik består i sin natur hov­ed­sagligt af lyrik, så der skal skrives meget. Efter flere års erfar­ing med at skrive rap­sange oplever Mohammed ofte, at tek­sterne bare dukker op i hans hov­ed.

”Jeg går rundt og har melodi­er oppe i hov­edet. Nogle gange dukker de sygeste tek­ster bare op ud af det blå. Og så er det med at få skrevet dem ned med det samme, for hvis jeg først glem­mer dem, så kom­mer de aldrig tilbage igen.”

”Jeg udtrykker mine følelser gen­nem rap”

19-årige Ahmed er fra Brabrand og er netop fly­t­tet hjem­me­fra for første gang. Det er meget forskel­ligt, hvad han skriv­er sange om, men der er alligev­el nogle temaer, som går igen.

”Jeg skriv­er både om gaden, om fam­i­lien og lidt om kærlighed,” siger han og fort­sæt­ter:

”Det jeg elsker ved rap­musik, det er, at man kan fortælle sine følelser. Når jeg skriv­er sange, så skriv­er jeg ud fra, hvad jeg har set, og hvad jeg oplever. Og jeg udtrykker mine følelser på den måde.”

Udover at Ahmad skriv­er sange, så har han det sen­este år også lært at pro­duc­ere rap­musik i Væk­sthusets studie.

”Der er mange rap­pere, der sid­der fast, for­di de ven­ter på en pro­duc­er. Men nu er jeg min egen pro­duc­er. Jeg er blevet god til at mikse og ind­spille musik. Det bruger vi meget her i studi­et. Det er sjovt at pro­duc­ere, for­di der hele tiden er noget nyt at lære. Jeg kan slet ikke stoppe mig selv i at lære mere om det,” fortæller Ahmad.

Musikken vil fylde i fremti­den

Både Ahmad og Moham­mad bruger næsten al deres fritid på at lave rap­musik. Snart skal de starte på FGU (For­bere­dende Grun­dud­dan­nelse), og til som­mer skal de begge stud­ere på Aarhus Tech.

”I fremti­den vil jeg gerne lave musik. Men jeg vil også gerne lave noget ved siden af. Jeg skal snart være maler,” fortæller Mohammed.

Ahmad arbe­jder til daglig i sin fars værk­st­ed som mekaniker, og lige­som sin fæt­ter ved han, at musikken altid vil være en del af hans liv.

”Jeg vil også gerne lave musik i fremti­den. Men i hvilken form det præ­cist bliv­er, det ved jeg ikke end­nu. Det vil fylde en stor del af mit liv, lige indtil klokken slår 25. Og det gør den aldrig.”