Det er jul! Hjerternes fest! Bondekonen passer på nissen på loftet. Og nissen passer på dyrene i stalden. Til nissens store forbavselse kommer en engel! Den fortæller, at der var engang hvor dyrene også passede på nogen i en stald! Engang hvor stjernerne sang på himlen! Og der var gaver og der blev fest!

Bør­neteatret Ratatas inviter­er til leg­e­forstill­ing med lev­ende musik. Med sang og musik leg­er vi gen­nem hele forestill­in­gen. Børnene inviteres med i spillet. Bagefter kan der frit leg­es med alle rekvisit­terne.

Gen­nem en enkel han­dling præsen­teres børnene for julen i al dens mang­foldighed. Med niss­er og engle, hjert­er og stjern­er, risen­grød og rot­ter. Med dyr i stalden og det lille jule­barn. Med konger, guld og gaver — og den første jule­fest.

Den lev­ende musik bliv­er spillet af Nils Adri­an. Med sit unikke One Man Band laver han lyden af et helt orkester!

Alder: Fra 1 til 8 år