I Bydelshusets lektiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klassetrin. Dedikerede lektiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye venner.

Hver ons­dag, når klokken slår 15.00, strøm­mer børn og unge i alle aldre til Bydelshusets lek­tiecafé. Det er et kon­cept, der kør­er på sit ottende år, som både børn og friv­il­lige får noget godt ud af.

”Det er bare et rigtig dejligt sted at være. Man får nye ven­ner, man får meget hjælp, og så får man også boller og safte­vand,” fortæller 12-årige Sahra.

Sahra Ahmed Ali start­ede i lek­tiecaféen, da hun gik i 3. klasse. I dag går hun i 6. klasse, og hun kom­mer stadig næsten hver eneste tors­dag for at få hjælp til sine lektier.

Altid lek­tiehjælpere nok

Lek­tiecaféen har syv lek­tiehjælpere, der nyder at være sam­men med børnene og hjælpe dem med lek­tierne. Peter Mad­sen og Carsten Mortensen har begge været lek­tiehjælpere i flere år.

”Jeg kan godt lide at være sam­men med børnene, det er nogle dejlige men­nesker,” siger Peter.

”Jeg vil gerne lave noget for­nuftigt, som gavn­er nogen. Lek­tiecaféen ville jo ikke være her, hvis ikke vi friv­il­lige var her,” fork­lar­er Carsten.

Udover Carsten og Peter har lek­tiecaféen også Linh T. Hoang, Amal Bint Mohammed, Mer­na Malakha, Inger Scheibel og Han­nas Nooga som lek­tiehjælpere. De mange friv­il­lige gør, at børnene ikke skal vente længe på at få hjælp.

”Der er altid lek­tiehjælpere nok til os alle. Man ven­ter aldrig, de kom­mer bare løbende over, så snart man har brug for hjælp,” fortæller Sahra.

Det han­dler ikke kun om lektier

Mange af børnene kom­mer naturligvis i lek­tiecaféen for at få hjælp til lektierne.

”Det giv­er dem noget fagligt. Det er en hjælp, som de ikke kan få der­hjemme, og lær­erne har måske ikke tid til at hjælpe dem så grundigt, som de har behov for,” siger Peter.

Men for nogle, er det ikke altid kun lek­tierne, det han­dler om.

”De fleste får også noget socialt samvær ud af det,” fork­lar­er Carsten, og Peter tilføjer:

”De slår sig typisk ned sam­men med ven­nerne, og så kalder de på os, når eller hvis de skal have hjælp. Det er en hygges­tund for dem.”

Hygges­tun­derne er bestemt noget, der vækker gen­klang hos Sahra, som ofte tager i lek­tiecaféen med sine venner.

”Jeg ple­jer for det meste at være her med mine ven­ner. Vi kan spille spil, når vi er færdi­ge med lek­tierne, og vi kan også få lov til at låne com­put­eren,” fortæller hun.

Endelig er der nogle af børnene, som kom­mer i lek­tiecaféen, for­di det er et godt sted at kon­cen­trere sig.

”Der er nogen, der kom­mer, selv om de ikke nød­vendigvis har brug for hjælp. De har mere brug for at få et fre­deligt og roligt sted at lave lek­ti­er,” fork­lar­er Carsten.

Både for store og for små

Der er plads til alle i lek­tiecaféen, uanset hvilken skole man går på. De fleste af elev­erne går på Tilst skole, men der er også en del fra de omkring­liggende skol­er. Deru­dover er der også plads til elever fra alle klassetrin.

”De fleste starter i 2. klasse. Vi har børn fra alle klass­er i folkeskolen og også nogle fra HF.” fortæller lek­tiehjælper Hannas.

”Alle er velkomne. Der er ikke nogen krav,” til­fø­jer Carsten.

Hos Sahra er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun gerne vil opfor­dre andre børn og unge til at være med i lektiecafeen.

”Det er for alle men­nesker. Det er for små, det er for store. Jeg vil helt sikkert opfor­dre andre til at komme i lek­tiecaféen. Det er et dejligt sted at være, og man kan lære mange nye ting og mange nye men­nesker at kende,” siger Sahra.