Hvis du kan lide god musik, kan du godt sætte kryds i kalenderen. I slutningen af februar åbner Bydelshuset dørene op til en koncert med en kendt dansk country-sangerinde, og du kan sikre dig billetter allerede i dag.

Når man siger coun­try, er det svært ikke også at sige Ester Bro­hus.  Hen­des over 30-årige musikkar­riere har etableret hende som en af de største sangskri­vere og san­gerinder inden for den danske coun­try-scene. Med en udtalt evne for god pub­likum­di­a­log.

Ester Bro­hus har i denne omgang fået en ny musikalsk samar­be­jdspart­ner i Karsten Skov­gaard, der igen­nem 24 år var Kim Larsens kapelmester og gui­tarist. Et godt musikalsk makker­par, der sam­men vil kunne give nye udtryk til Ester Bro­hus bagkat­a­log og nye mate­ri­ale – hen­des 12. studieal­bum for­ventes nem­lig at udgives i 2020.

Oplev Ester Brohus live i Tilst

Som en del af hen­des 2020-tour kom­mer hun for­bi Tilst. Hele Dan­marks coun­try-dar­lings stemme kom­mer til at strømme ud af Bydelshuset, og du kan allerede nu sikre dig bil­let­ter til at se kon­certen.

Kon­certen afholdes tors­dag d. 20. feb­ru­ar klokken 19.30–22.00

Pris pr. bil­let + gebyr er 54,75 kr.

Der er plads til max. 100 gæster, og hvis ikke alle bil­let­ter sælges via net­tet, kan der købes bil­let i døren til 75 kr pr. pers. Men hvis du vil være sikker på at være med til kon­certen, kan du købe bil­let­ter allerede nu.

Køb bil­let­ter her