Alle unge mellem 18–25 år i Langkærparken og Tilst er inviteret til åbningsdag af Comfort Zone – også kaldet Zonen. Det er det nye sted, hvor du kan mødes med dine venner og deltage i sjove aktiviteter eller bare hænge ud.

I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud med dine ven­ner. Der foregår spæn­dende aktiviteter, og du kan altid få lek­tiehjælp og fremtid­scoach­ing, hvor dine mulighed­er for job og uddan­nelse bliv­er vendt. Nogle gange arran­geres der fede ture ud af huset. Og der er rig mulighed for, at du kan udvide dit netværk og møde nye men­nesker.

Med andre ord er Zonen det nye sted for unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst. Det Bolig­so­ciale Team i Langkær­parken har et hold af friv­il­lige og ansat­te, der glæder sig helt vildt til at skabe et frirum for jer. Men det fedeste vil være, hvis du har lyst til at være med – både til at delt­age i aktiviteterne, men også til at plan­lægge dem, hvis det er noget for dig.

Sæt kryds i kalenderen den 5. marts!

Til åbn­ings­da­gen har vi plan­lagt hyggelige aktiviteter som mad­lavn­ing, hen­na-tatover­ing og kahoot-quiz. Og der er også plads til, at du kan hænge ud med dine ven­ner og spille bor­dten­nis, bræt­spil eller Fifa.

Afte­nen starter kl. 17.00, hvor mad­lavn­ing­sh­old­et går i gang, og klokken 18.00 har vi fæl­lesspis­ning. Derefter vil der være Kahoot-quiz, hvor du kan blære dig med din paratv­i­den om Tilst og Langkær­parken, og du har chan­cen for at vin­de et gaveko­rt til biografen. Bagefter kan du enten få lavet en smuk hen­na-tatover­ing, hænge ud med bræt­spil og bor­dten­nis, få fremtid­scoach­ing og lek­tiehjælp, prøve kræfter med at lave din egen læbe­po­made, eller du kan banke dine ven­ner i et spil Fifa.

Tag din bed­ste ven under armen, og kom hen i Bydelshuset den 5. marts kl. 17–23. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det bliv­er en sjov og hyggelig aften. Det er selvføl­gelig fedest, hvis dine ven­ner dukker op, så spred endelig ordet om Zonen – det nye sted for unge i Langkær­parken og Tilst.

Vil du være frivillig?

Så kon­takt bolig­so­cial medar­be­jder Anne Dix­gaard på tlf. 60294145 eller mail: ald@AL2bolig.dk.