Radikalisering og ekstremisme fylder avisernes forsider og politikernes taler – og flytter borgernes stemmer. Men hvad er radikale holdninger egentlig? Hvordan bliver man radikaliseret – og af hvem? Og hvorfor taler vi om det hele tiden?

Den 25. marts kl. 19 slår Bydelshuset i Tilst dørene op for forestill­in­gen “Ekstremt Demokratisk”. Det er et debat­teater, som vil gøre pub­likum klogere på radikalis­erin­gens væsen. Hvor rum­meligt er vores sam­fund for vilde hold­ninger? Hvor­dan opfør­er man sig ”udemokratisk”? Og hvornår er man ude, hvor man ikke kan bunde?

Denne ons­dag aften kan du møde en mang­foldig gruppe men­nesker, som har haft radikalis­er­ing og ekstrem­isme helt tæt inde på livet. Du kan opleve dem fortælle om at være en del af yderlig­gående miljøer, føle sig mar­gin­alis­eret i sam­fun­det – og befinde sig i grå­zon­erne for, hvad man kan som en del af et demokratisk sam­fund.  Om vejene ind og ud af ekstreme miljøer. Om hvilke spørgsmål, man skal stille til sine egne og andres hold­ninger. Og om grænserne for, hvad demokrati­et kan rumme.

Personlige fortællinger og dialog med publikum

Forestill­in­gen består først af en monolo­grække med per­son­lige fortællinger fra en mang­foldig gruppe men­nesker, der alle har haft ekstrem­isme og radikalis­er­ing tæt ind på livet. Efter­føl­gende har alle i pub­likum mulighed for at stille spørgsmål til de med­virk­ende og indgå i en dia­log med dem om deres liv, de erfaringer de har gjort sig, og hvor de er i dag i deres liv.

Forestill­in­gen og den efter­føl­gende dia­log var­er 1,5 time. Der er plads til 100 per­son­er i pub­likum, og salen fyldes op ved først-til-mølle prin­cip­pet på dagen.