Plastik er yt. Inge-Lise har startet en sy-gruppe, der forvandler gamle stofrester til bæredygtige muleposer, der skal erstatte plastikposerne på Tilst Bibliotek.

Inge-Lise vil udry­dde plas­tik­pos­er – og hun gør det med en bæredygtig mule­pose ad gan­gen. Hver mandag fra 9–12 sid­der hun ved symask­i­nen i Bydelshuset og syr de såkaldte boomerangposer.

”Plas­tik er yt! Vi skal ikke have plas­tik­pos­er – de skal væk. Jeg vil gerne gøre en ind­sats for, at vi kan sætte fokus på det og få flere til bare at lave et lille stykke arbe­jde som at sy en bæredygtig mule­pose,” siger hun.

Inge-Lise Hau­gaard, 67, er folkepen­sion­ist og har været i gang med at sy boomerang­pos­er siden august måned. Hun håber på, at flere i Langkær­parken og resten af Tilst har lyst til at være med til at sy de bæredygtige pos­er, der skal erstat­te plas­tik­poserne på Tilst Bibliotek.

”De var helt vilde med idéen. Fra august måned var det nem­lig slut for Tilst Bib­liotek at dele plas­tik­pos­er ud, så det syntes, at det var en kanon idé med boomerang­poserne,” fortæller Inge-Lise.

En australsk græsrodsbevægelse

Inge-Lise er en aktiv pen­sion­ist, der kaster sig over mange forskel­lige pro­jek­ter. I som­mers faldt hun på net­tet over boomerang­pos­er. Det er et kæm­pestort fænomen, der start­ede i Aus­tralien som en måde at reduc­ere mæng­den af plas­tik, der ender i havet.

”Det er noget svineri, at der find­es plas­tik i havet, som fx ender i maven på en hval,” men­er Inge-Lise.

Ifølge den offi­cielle hjemme­side for Boomerang Bags, som mule­poserne kaldes på engel­sk, så er det en græs­rods­bevægelse med over 1014 fæl­lessk­aber ver­den over, der lige­som Inge-Lise syer boomerangposer.

Kon­ceptet er, at man for­van­dler gam­melt stof til mule­pos­er, der skal erstat­te plas­tik­poserne. Inge-Lis­es pro­jekt er at pro­duc­ere boomerang­pos­er til Tilst Bib­liotek. De skal være gratis at bruge, og når man har båret sine lånte bib­lioteks­bøger hjem, så tager man posen med tilbage, næste gang man kom­mer. Hvis man gerne vil beholde posen, så tager man den med, hver gang man skal låne bib­lioteks­bøger eller fx han­dle ind i et super­marked. På den måde kan poserne bruges igen og igen.

Tæt på 100 poser siden august

Da Inge-Lise skulle i gang med boomerang­poserne, tog hun kon­takt til en gruppe i Hern­ing, som allerede var i gang. De inviterede hende for­bi, og de lærte hende at lave poserne.

”Hun viste mig rundt på deres systue, hvor de havde vægge med hylder fra gulv til loft med donerede stofrester. De får stof fra fx fab­rikker og pri­vat­per­son­er. På hal­van­det år har de lavet omkring 4500 pos­er, som de har delt ud på bib­liotek­er og foræret væk,” fortæller Inge-Lise.

Grup­pen i Hern­ing havde fået nogle ban­nere VM i ishock­ey 2018 i Hern­ing. Ét af dem fik Inge-Lise lov til at få med hjem.

”Samme aften syede jeg de tre første pos­er af ban­neret. Jeg har lavet over 85 pos­er siden den aften, og de er forskel­lige næsten alle sam­men. Dem fra det røde ban­ner er ret ens, der blev 24 pos­er lige i rap.”

Alle kan være med

Det er Inge-Lis­es mål at sam­le en gruppe, der vil være med til at sy pos­er, der skal erstat­te poserne på Tilst Bib­liotek. Men indtil da sæl­ger hun poserne til 25 kro­ner stykket. Hun vil gerne opfor­dre alle – uanset ens evn­er til at sy – om at komme for­bi Bydelshuset, når hun har gang i sy-værkstedet.

”Jeg vil rigtig gerne bruge tid på at lære dem, der kom­mer at sy poserne. Mange vil gerne sy en pose til dem selv til at starte med, og det er helt i orden. Med tiden håber jeg, at de bliv­er så glade for deres pose, at de har lyst til at komme tilbage og hjælpe med at sy poserne til Tilst Bibliotek.”