Alle unge mellem 18–25 år i Langkærparken og Tilst er inviteret til Comfort Zone Sommeren 2020 hver torsdag i Bydelshuset fra kl. 17–20

I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud med dine ven­ner. Der foregår spæn­dende aktiviteter, og du kan altid få lek­tiehjælp og fremtid­scoach­ing, hvor dine mulighed­er for job og uddan­nelse bliv­er vendt. Nogle gange arran­geres der fede ture ud af huset. Og der er rig mulighed for, at du kan udvide dit netværk og møde nye men­nesker.

Med andre ord er Zonen det nye sted for unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst. Det Bolig­so­ciale Team i Langkær­parken har et hold af friv­il­lige og ansat­te, der glæder sig helt vildt til at skabe et frirum for jer. Men det fedeste vil være, hvis du har lyst til at være med – både til at delt­age i aktiviteterne, men også til at plan­lægge dem, hvis det er noget for dig.

Kreativitet, konkurrencer og gratis fællesspisning

Hver tors­dag åbn­er Zonen. Afte­nen starter ud med gratis fæl­lesspis­ning, og maden vil altid enten være med kylling eller veg­e­tarisk, så langt de fleste kan spise med. Derefter har de ansat­te og friv­il­lige arran­geret forskel­lige aktiviteter og work­shops. Hver gang vil der være mulighed for at få studiehjælp og fremtid­scoach­ing. Der vil også være et kreativt hjørne, hvor man altid kan male med akvarel, og nogle gange kan du delt­age i kreative work­shops som fx hen­na-tatover­ing eller lave din egen læbe­po­made. Der er også plads til, at du kan hænge ud med dine ven­ner og spille bræt­spil eller Fifa.

Vil du være frivillig?

Så kon­takt bolig­so­cial medar­be­jder Anne Dix­gaard på tlf. 60294145 eller mail: ald@AL2bolig.dk.

Billeder fra åbningsdagen den 5. marts

Hver tors­dag er der gratis mad og fæl­lesspis­ning

Den gratis mad bestod denne aften af byg-selv-burg­er med crispy kylling og pommes frites

Der var hyggelig stemn­ing under mid­da­gen, og snakken gik om stort og småt

En af de friv­il­lige havde denne aften for­beredt en Kahoot quiz, og der var flotte præmi­er på højkant

Der var også plads til bræt­spil, bor­dten­nis og lek­tielæs­ning

Hele afte­nen var der mass­er af smil, grin og gode snakke