Boligsociale medarbejdere i Langkærparken:

Du er altid vel­kom­men til at kig­ge ind – Men skriv eller ring først, hvis du vi, være sik­ker på, at vi er til rådig­hed.

 

 

 

Tri­ne Niel­sen
Uddan­nel­ses­vej­le­der, Job­cen­ter Aar­hus
Tlf. 41 85 88 73
Mail: trinie@aarhus.dk

Primære arbe­jd­splads i Væk­sthuset
Træffes i Bydelshuset i Åben Råd­givn­ing hver tors­dag kl. 14–17

 

 

 

 

 

Tine Lotzkat Søn­ni­ch­sen
Fri­tidsjobvej­le­der, Boligso­ci­al Team Lang­kær­par­ken
Tlf. 60294140
Mail: tls@al2bolig.dk

Primære arbe­jd­splads i Væk­sthuset
Træffes i Bydelshuset i Åben Råd­givn­ing hver tors­dag kl. 14–17

 

 

 

 

 

Sal­im El-Daoud
Bolig­so­cial ungemedar­be­jder
Tlf. 60294143
Mail: tls@al2bolig.dk

Primære arbe­jd­splads i Væk­sthuset

 

 

 

 

 

Gitte Boye Sand­b­jerg
Bolig­so­cial fam­i­liemedar­be­jder
Tlf. 60294137
E‑mail: gbs@al2bolig.dk

Træffes i Bydelshuset

 

 

 

 

 

Hans Chris­t­ian Knud­sen
Bolig­so­cial led­er
Tlf 60294142
e‑mail: hck@al2bolig.dk

 

 

 

 

Bydelshuset

Væksthuset