Bydelshuset Tilst er mødest­ed for alle beboere i Tilst og omegn. 

Huset tilby­der aktiviteter drevet af friv­il­lige kræfter — samt af lokale foreninger og organisationer. 

Husets cafe er åben for alle — og du må meget gerne tage din nabo eller fam­i­lien med 🙂

Hver ons­dag er der fæl­lesspis­ning kl. 18 — det koster 45 kr. pr. per­son og 20 kr. for børn under 12 år.
Hold øje med begiven­hed­erne på siden eller på husets Face­book for at vide, hvilke aktiviteter der er i huset aktuelt. 

Har du lyst til at være friv­il­lig i huset, er du altid velkom­men til at kon­tak­te Mar­lene Ben­dix Halkjær på email marlene@bendix-halkier.dk eller tele­fon 60148213 — du er også meget velkom­men, hvis du har ønsker, forslag eller bare en god idé. 

Bydelshusud­val­get — er også altid inter­esseret i at høre fra dig, hvis du har forslag og gode ideer:

  • Mar­lene Ben­dix Halkjær, medlem af afdel­ings­bestyrelsen for Langkærparken
  • Tor­ben Ben­dix Halkjær, medlem af afdel­ings­bestyrelsen for Langkærparken
  • Lene Thorg­ersen, medlem af afdel­ings­bestyrelsen for Langkærparken
  • Lis­si Sørensen, medlem af afdel­ings­bestyrelsen for Langkærparken

Vi glæder os til at se jer!