• Bydelshuset 

11. feb­ru­ar 2018 Bidende kulde kunne ikke holde børnene væk fra tøndeslagene

26. feb­ru­ar 2017 Fastelavns­fest med tøn­deslag i Bydelshuset

23. juni 2016 For første gang afhold­er vi et skt. Hans arrange­ment kun for småbørns fam­i­li­er. Der var tilmeldt lidt over 80 til fælles spis­ning, der udover kom der lige så mange til selv bålet.

12. juni 2016 En hyggelig dag i Bydelshuset sam­men med en masse lopper.

20. maj 2016 En fredag aften i hyggelig samvær med god musik

8. maj 2016 Lidt stemn­ing billed­er fra husets 1 års fødselsdag

18. marts 2016 Kon­cert med Acoustica

14. feb­ru­ar 2016 Fastelavn 2016 hvor børn og vokne hyggede sig.

8. maj 2015 Åbn­ing af huset