Kontakt

Du er velkom­men til at kon­tak­te Iben Baads­gaard, aktivitets- og friv­il­ligko­or­di­na­tor i Bydelshuset, hvis du har spørgsmål ang. Bydelshuset’s aktiviteter m.m.

Iben Baads­gaard
tele­fon: 60294145
e‑mail: iba@al2bolig.dk