Kvindemotion

Kvindemotion

Kom og vær med! Få sved pan­den og kom i god form til god musik, og mass­er af godt humør Man behøver ikke at være i god form når man […]

GAME ZONE TILST

GAME ZONE TILST

Er du mellem 8 og 16 år og har lyst til at prøve street­bas­ket? Så kom og vær med til GAMES ugentlige træninger på asfal­ten. Seje friv­il­lige trænere, som kaldes […]

Familieklub i Tilst

Familieklub i Tilst

Det bolig­so­ciale team i Langkær­parken og Hele Dan­marks Fam­i­liek­lub byder velkom­men til en ny fam­i­liek­lub i Tilst i foråret 2020. Vi søger vi lige nu både friv­il­lige som vil hjælpe […]

Fædrenetværket baba

Fædrenetværket baba

Fædrenetvær­ket baba er på vej i Tilst. I baba snakker fædre om vigtige dilem­maer, som de selv væl­ger og find­er løs­ninger på i fæl­lesskab. baba skaber lokal foran­dring — til gavn […]

Bydelsmødre i Tilst

Bydelsmødre i Tilst

En ny gruppe Bydelsmø­dre er på vej i Tilst. Bydelsmø­dre er friv­il­lige kvin­der, som støt­ter andre kvin­der til at styrke sig selv, deres børn og fam­i­li­er. De er stærke og […]

KVINFO´s mentornetværk

KVINFO´s mentornetværk

Når to kvin­der mødes om at løse diverse udfor­dringer, dele hinan­dens netværk og erfaringer kan der ske en masse nye, dynamiske ting i begges liv. I samar­be­jde med Kvinfo’s Men­tor­netværk […]

Forældrecafé

Forældrecafé

Foræl­drecaféen hold­er fyraftens­møder til alle foræl­dre som har teenagere. En gang om måne­den ind­by­der Foræl­drecaféen til møde, hvor forskel­lige emn­er tages op. Emn­erne vil være forskel­lige og kan fx han­dle […]

Mod på matematik

Mod på matematik

”Mod på Matem­atik” giv­er unge, der har svært ved matem­atik mulighed for at forbedre deres matem­a­tiske evn­er – og sam­tidigt tjene deres egne penge! Bor du og din fam­i­lie i […]

Lommepenge job

Lommepenge job

Lom­mepenge pro­jek­tet hjælper unge mellem 13–15 år i forskel­lige fritid­sjob i nærom­rådet. Arbe­jd­sop­gav­erne kunne f.eks. være  For­faldende prak­tiske opgaver i en børne­have eller i klubben. At finde et job der er […]

Åben rådgivning og Jobcafé

Åben rådgivning og Jobcafé

Hver tors­dag kan langkær­parkens beboere få hjælp med uddannelse‑, job og sociale spørgsmål i Åben Råd­givn­ing i Bydelshuset
Læs mere

Iværksætterrådgivning

Iværksætterrådgivning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp og støtte til at afprøve drøm­men om egen virk­somhed i Væsthuset.
Læs mere

Jobvejledning

Jobvejledning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp at finde arbe­jde, lave ansøgninger, finde lære­pladser, få vejled­ning om uddan­nelser og lig­nende
Læs mere

Danskundervisning

Danskundervisning

FO tilby­der dan­skun­dervis­ning for vok­sne, som er færdig med under­vis­nin­gen på sprogskolen.
Læs mere

Julehygge i Bydelshuset

Julehygge i Bydelshuset

Tra­di­tio­nen tro hold­er vi jule­hygge i Bydelshuset. Du kan få hjælp til en flot juledeko­ra­tion eller lidt spæn­dende julepynt mens der er både æbleskiv­er, gløgg og safte­vand.
Læs mere

Formiddagscafé — duften af nybagte boller

Formiddagscafé — duften af nybagte boller

Hver ons­dag kl. 9.30–12.00 er Bydelshusets cafe åben — du kan købe hjem­me­bagt boller og kage — lige ud af ovnen Læs mere

Formiddagscafe

Formiddagscafe

Hver mandag kl. 10–12.00 er Bydels­hu­sets cafe åben — du kan købe hjem­me­bagt bol­ler og kage. Læs mere

Afdelingsbestyrelsen træffetid

Afdelingsbestyrelsen træffetid

Afdel­ings­bestyrelsen har træf­fetid den 1. mandag, i hver måned på nær juli måned, vi er i Bydelshuset mellem kl. 18:30 og 19:00. Læs mere

Sprog-café

Sprog-café

Hver tors­dag kl 14.00 kan du træ­ne dit dan­ske sprog i Bydels­hu­sets cafe. Alle vok­sne er velkomne — du skal bare møde op, det er gratis Læs mere

Kreativ tegne og maleværksted

Kreativ tegne og maleværksted

Har du lyst til at male sam­men med andre? Du er velkom­men uanset om du har malet før eller ej. Det er lysten der dri­ver vær­ket Læs mere

Cykelværksted

Cykelværksted

Skal din cykel have et ser­vicetjek — eller har du en børnecykel, som skal sam­les? Cykelværk­st­edet åbent om tirs­da­gen.Læs mere

Slægtsforskning — selvstudie i fællesskab

Slægtsforskning — selvstudie i fællesskab

Alle, der er inter­esseret i slægts­forskn­ing, er velkomne til at delt­age i grup­pen, som er gratis. Det er hver ons­dag kl. 19–21 Læs mere

Fællesspisning

Fællesspisning

Hver ons­dag kl. 18 kan du spise lækker hjem­melavet mad i Bydelshuset — 40 kr. for vok­sne og halv pris for børn op til 12 år. Ingen tilmeld­ing — først-til-mølle
Læs mere

Bydelshusets legestue for de mindste

Bydelshusets legestue for de mindste

Her leg­er vi og hyg­ger mens vi lær­er børn og vok­sne at kende- Leg­estuen er for børn mellem 0–3 år
Læs mere

Hyggebanko

Hyggebanko

Den 2. tirs­dag i hver måned (und­taget juli) er du inviteret til hygge­banko i Bydelshuset — du kan også købe din aftens­mad før spillet går i gang
Læs mere

Samtale og rådgivningscafé

Samtale og rådgivningscafé

CBH (Cen­ter for bostøtte i eget hjem) hjælper hver tirs­dag med rudeku­vert­er eller kon­takt til sund­hedssys­temet — du kan også bare komme og hygge dig
Læs mere

Madlavning for rigtige mænd

Madlavning for rigtige mænd

En af vores lokale kokke, Morten Knud­sen, oplær­er områdets rigtige mænd i mad­lavnin­gens kun­st! Er det noget for dig? — så Læs mere

Syning — mandage

Syning — mandage

Syværk­st­edet er åbent hver mandag efter­mid­dag. Der er hjælp at hente, hvis du ikke er så skrap på en symask­ine
Læs mere

Sundhedsplejen – åbent hus mandage i lige uger

Sundhedsplejen – åbent hus mandage i lige uger

I de lige uger hold­er sund­hed­sple­jer­skerne åbent hus i Bydelshuset kl. 10–11.30. Du er velkom­men, hvis du har børn mellem 0–3 år
Læs mere

Foreningsmentor

Foreningsmentor

Har dine børn brug for hjælp til at komme i gang med fritid­sak­tiviteter og få en aktiv fritid? Din fam­i­lie kan få hjælp til at dit barn kom­mer i gang med sport, spe­jder, dans, karate osv.
Læs mere

Lektiecaféen

Lektiecaféen

Hver ons­dag fra kl. 14 til 17 kan du komme i Lek­tiecafé i Bydelshuset.
Læs mere

Musik og kultur

Hej Musik elsker   Vi kunne godt tænke os at lave en min­dre musikscene i Bydelshuset. En musikscene hvor der kan laves forskel­lige kon­cert­er, både af folk ude fra eller […]

Striklecafé

Striklecafé

Du er velkom­men i strik­le­cafeen med dit nørkle­gen — uanset om du strikker, hæk­ler eller noget helt andet. Du kan lære at strikke/hækle — eller du kan udvek­sle gode ideer med andre i hyggeligt lag
Læs mere