Café Mor

Café Mor

Café Mor er for alle mødre, som har barn/børn i teenagealderen. Vi mødes hver ons­dag fra 11.30 til 13.00 i Bydelshuset.

Åben rådgivning

Åben rådgivning

Hver tors­dag kan langkær­parkens beboere få hjælp med uddannelse‑, job og sociale spørgsmål i Åben Råd­givn­ing i Bydelshuset
Læs mere

Lærested for unge

Lærested for unge

Har du lyst til at være friv­il­lig i et lærest­ed for unge i Væk­sthuset?
Læs mere

Iværksætteri

Iværksætteri

Langkær­parkens beboere kan få hjælp og støtte til at afprøve drøm­men om egen virk­somhed i Væsthuset.
Læs mere

Job- og uddannelsesvejledning

Job- og uddannelsesvejledning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp at finde arbe­jde, lave ansøgninger, finde lære­pladser, få vejled­ning om uddan­nelser og lig­nende
Læs mere

Danskundervisning

Danskundervisning

FO tilby­der dan­skun­dervis­ning for vok­sne, som er færdig med under­vis­nin­gen på sprogskolen.
Læs mere

Julehygge i Bydelshuset

Julehygge i Bydelshuset

Tra­di­tio­nen tro hold­er vi jule­hygge i Bydelshuset. Du kan få hjælp til en flot juledeko­ra­tion eller lidt spæn­dende julepynt mens der er både æbleskiv­er, gløgg og safte­vand.
Læs mere

Formiddagscafé — duften af nybagte boller

Formiddagscafé — duften af nybagte boller

Hver ons­dag kl. 9.30–12.00 er Bydelshusets cafe åben — du kan købe hjem­me­bagt boller og kage — lige ud af ovnen Læs mere

Formiddagscafe

Formiddagscafe

Hver mandag kl. 10–12.00 er Bydels­hu­sets cafe åben — du kan købe hjem­me­bagt bol­ler og kage. Læs mere

Årets Nabo

Årets Nabo

Hvert år uddel­er Langkær­parken Årets Nabo på afdel­ingsmødet i sep­tem­ber. Du kan nominere dine kan­di­dater hele året 🙂 Læs mere

Afdelingsbestyrelsen træffetid

Afdelingsbestyrelsen træffetid

Afdel­ings­bestyrelsen har træf­fetid den 1. mandag, i hver måned på nær juli måned, vi er i Bydelshuset mellem kl. 18:30 og 19:00. Læs mere

Sprog-café

Sprog-café

Hver tors­dag kl 14.00 kan du træ­ne dit dan­ske sprog i Bydels­hu­sets cafe. Alle vok­sne er velkomne — du skal bare møde op, det er gratis Læs mere

Power Puff Pigerne

Power Puff Pigerne

Har du lyst til at få motion sam­men med andre og få inspi­ra­tion til at gøre din hverdags­mad sun­dere? Målet er vægt­tab Læs mere

Kreativ tegne og maleværksted

Kreativ tegne og maleværksted

Har du lyst til at male sam­men med andre? Du er velkom­men uanset om du har malet før eller ej. Det er lysten der dri­ver vær­ket Læs mere

Cykelværksted

Cykelværksted

Skal din cykel have et ser­vicetjek — eller har du en børnecykel, som skal sam­les? Cykelværk­st­edet åbent om tirs­da­gen.Læs mere

Slægtsforskning — selvstudie i fællesskab

Slægtsforskning — selvstudie i fællesskab

Alle, der er inter­esseret i slægts­forskn­ing, er velkomne til at delt­age i grup­pen, som er gratis. Det er hver ons­dag kl. 19–21 Læs mere

Fællesspisning

Fællesspisning

Hver ons­dag kl. 18 kan du spise lækker hjem­melavet mad i Bydelshuset — 40 kr. for vok­sne og halv pris for børn op til 12 år. Ingen tilmeld­ing — først-til-mølle
Læs mere

Bydelshusets legestue for de mindste

Bydelshusets legestue for de mindste

Her leg­er vi og hyg­ger mens vi lær­er børn og vok­sne at kende- Leg­estuen er for børn mellem 0–3 år
Læs mere

Hyggebanko

Hyggebanko

Den 2. tirs­dag i hver måned (und­taget juli) er du inviteret til hygge­banko i Bydelshuset — du kan også købe din aftens­mad før spillet går i gang
Læs mere

Samtale og rådgivningscafé

Samtale og rådgivningscafé

CBH (Cen­ter for bostøtte i eget hjem) hjælper hver tirs­dag med rudeku­vert­er eller kon­takt til sund­hedssys­temet — du kan også bare komme og hygge dig
Læs mere

Verdensmad

Verdensmad

Hver 4. ons­dag i måne­den er du inviteret til en kuli­narisk tur ud i ver­den, når lokale kvin­der laver mad fra deres hje­megn. Vel­bekomme!
Læs mere

Madlavning for rigtige mænd

Madlavning for rigtige mænd

En af vores lokale kokke, Morten Knud­sen, oplær­er områdets rigtige mænd i mad­lavnin­gens kun­st! Er det noget for dig? — så Læs mere

Syning — mandage

Syning — mandage

Syværk­st­edet er åbent hver mandag efter­mid­dag. Der er hjælp at hente, hvis du ikke er så skrap på en symask­ine
Læs mere

Sundhedsplejen – åbent hus mandage i lige uger

Sundhedsplejen – åbent hus mandage i lige uger

I de lige uger hold­er sund­hed­sple­jer­skerne åbent hus i Bydelshuset kl. 10–11.30. Du er velkom­men, hvis du har børn mellem 0–3 år
Læs mere

Bydelshuset

Bydelshuset

Bydelshuset Tilst er mødest­ed for alle beboere i Tilst og omegn — husets aktiviteter er drevet af lokale friv­il­lige kræfter
Læs mere

Foreningsmentor

Foreningsmentor

Har dine børn brug for hjælp til at komme i gang med fritid­sak­tiviteter og få en aktiv fritid? Din fam­i­lie kan få hjælp til at dit barn kom­mer i gang med sport, spe­jder, dans, karate osv.
Læs mere

Lektiecaféen

Lektiecaféen

Hver ons­dag fra kl. 14 til 17 kan du komme i Lek­tiecafé i Bydelshuset.
Læs mere

Musik og kultur

Hej Musik elsker   Vi kunne godt tænke os at lave en min­dre musikscene i Bydelshuset. En musikscene hvor der kan laves forskel­lige kon­cert­er, både af folk ude fra eller med folk fra området. Så spiller du selv, eller har du lyst til at starte et band, er du velkom­men til at kon­tak­te mig.   […]

Striklecafé

Striklecafé

Du er velkom­men i strik­le­cafeen med dit nørkle­gen — uanset om du strikker, hæk­ler eller noget helt andet. Du kan lære at strikke/hækle — eller du kan udvek­sle gode ideer med andre i hyggeligt lag
Læs mere