Det er ikke nok at bo, man skal også bo godt. Det bety­der, at man skal kunne udfolde sig i friti­den ude og inde — hver for sig og sam­men. I Langkær­parken har vi mange dejlige aktiviteter, der dri­ves af en fritid­sklub med det for­mål, at give beboerne mulighed for at dyrke deres inter­ess­er i fæl­lesskab med andre, de fleste af disse aktiviteter er mest til tænkt vok­sne men større børn er også velkom­men.

MEDLEMSKAB

For at benytte de enkelte aktiviteter, der dri­ves af Fritid­sklubben, skal man være medlem af Langkær­parkens Fritid­sklub. Man kan blive ind­meldt i aktiviteten eller på Fritid­sklubbens kon­tor, og kontin­gen­tet er p.t. kr. 12,50 pr. måned, som opkræves over husle­jen. Dette giv­er adgang til samtlige aktiviteter og gælder for hele hus­standen (børn til og med det fyldte 17. år.) Unge over 17 år skal være selvstændi­ge medlem­mer.

HVOR FINDES FRITIDSKLUBBEN?

Fritid­sklubbens kon­tor find­er du på Langkærvej 11, kælderen.
Kon­tor­tiden er 1. mandag i de lige måned­er fra kl. 19.00 til kl. 19.30 — august måned und­taget. Har du spørgsmål kan du også kon­tak­te Fritid­sklubben på mail: fritidsklubben@lkpmail.dk eller for­man­den på 
mail: bjarne.nlsn@gmail.com eller tlf. 23 73 03 77.

Find Fritid­sklubbens vedtægter her
Find udmeldelses­blan­ket her

Oversigt over klubber

 

Bil­lard
Torstil­gårdsvej 80, kælderen.
Klubaften: Mandag — tors­dag kl. 19.00 — 23.30. Tirs­dag kl.10.00 — 12.00.

Den Kreative
Torstil­gårdsvej 36, kælderen.
Klubaften: Ons­dag kl. 19.00 — 22.00.

Hyg­geren
Torstil­gårdsvej 36, kælderen.
Klubdag: Tirs­dag kl. 13.30 — 16.00.

Motion
Torstil­gårdsvej 38, kælderen.
Klubaften: Mandag — tors­dag kl. 19.00 — 21.00. Ons­dag kl. 10.00 — 12.00.

PC-Klubben
Torstil­gårdsvej 50, kælderen.
Klubaften: Mandag kl. 19.00 — 21.00.

Pool-Klubben
Langkærvej 17, kælderen.
Klubaften: Fredag kl. 15.00 — 20.00 samt lørdag kl. 14.00 — 20.00.