I Hyg­geren mødes vi én gang om ugen til socialt samvær, sang og bankospil. Ca. hver anden måned spis­er vi sam­men og spiller banko bagefter.
Vi arran­ger­er 3 udflugter om året, hold­er jule­frokost og som­mer­ferieaf­s­lut­ning.

Vi har åbent hver tirs­dag kl. 13.00–16.00.

Der opkræves kontin­gent til klubben.

Hyg­geren find­er du på Torstil­gårdsvej 36, kælderen.