Klubben yder hjælp til opsæt­ning af inter­net og e‑mail, men kan også hjælpe med at lave og opgradere din PC.
Medlem­merne er især vok­sne, uanset bag­grund og kend­skab til edb-området, og det er tænkt som en hjælp til selvhjælp.

Klubaften hver mandag fra kl. 19.00–21.00.

Der opkræves kontin­gent til klubben.

PC-klubben find­er du på Torstil­gårdsvej 50, kælderen.