Nyheder

BYDELSHUSET OG BOLIGSOCIALE AKTIVITETER FORTSAT LUKKET

På grund af smit­te­faren ved Coro­n­avirus er de bolig­so­ciale aktiviteter i Tilst fort­sat lukket ned. Det vil sige, at alle aktiviteter (såsom Lek­tiecafe, Mod på Matem­atik, Com­fort Zone, Sprog­cafe osv.) ikke vil blive afholdt som nor­malt. De bolig­so­ciale medar­be­jdere…

Bydelshuset lukkes pr. 13. marts 2020 pga. covid-19

Bydelshuset lukkes ned pr. 13. marts 2020, som regerin­gen og Sund­hedsstyrelsen, har foreskrevet, vi håber at kunne åbne igen mandag d. 30. marts 2020, men følg med her på siden. Arrange­menter og aktiviteter vil der­for ikke blive afholdt. Du kan læse mere her og om…

Kom og sy en bæredygtig pose i Bydelshuset

Plas­tik er yt. Inge-Lise har startet en sy-gruppe, der for­van­dler gam­le stofrester til bæredygtige mule­pos­er, der skal erstat­te plas­tik­poserne på Tilst Bib­liotek. Inge-Lise vil udry­dde plas­tik­pos­er – og hun gør det med en bæredygtig mule­pose ad gan­gen. Hver mandag fra…

Comfort Zone: Det nye sted for unge mellem 18–25 år i Tilst

Alle unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst er inviteret til åbn­ings­dag af Com­fort Zone – også kaldet Zonen. Det er det nye sted, hvor du kan mødes med dine ven­ner og delt­age i sjove aktiviteter eller bare hænge ud. I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud…

Forestilling: Ekstremt demokratisk

Radikalis­er­ing og ekstrem­isme fylder avis­ernes for­sider og poli­tik­ernes taler – og fly­t­ter borg­ernes stem­mer. Men hvad er radikale hold­ninger egentlig? Hvor­dan bliv­er man radikalis­eret – og af hvem? Og hvor­for taler vi om det hele tiden? Den 25. marts kl. 19 slår…

”Udfordringer mellem fædre og deres børn skal ikke længere ties ihjel”

Har du lyst til at udvikle dine egne evn­er som far og sam­tidigt hjælpe andre fædre, der har udfor­dringer? Og vil du være en del af et stærkt, lands­dækkende fæl­lesskab for fædre? Så skal du læse videre, for et helt nyt pro­jekt er på vej i Tilst. Far er vigtig for børns…

“Der er mange kvinder i Tilst, der kan få glæde af en bydelsmor”

En ny gruppe kvin­der skal snart i gang med uddan­nelsen til at blive bydelsmor i Tilst. De håber på at kunne gøre en forskel for kvin­der, der har svært ved at nav­igere i de danske offentlige sys­te­mer. Tekst: Maja Lorentzen. Foto: Bydelsmø­drenes land­sor­gan­i­sa­tion Siden…

Kom til koncert med Ester Brohus i Tilst

Hvis du kan lide god musik, kan du godt sætte kryds i kalen­deren. I slut­nin­gen af feb­ru­ar åbn­er Bydelshuset dørene op til en kon­cert med en kendt dan­sk coun­try-san­gerinde, og du kan sikre dig bil­let­ter allerede i dag. Når man siger coun­try, er det svært ikke også at…

Gør en forskel for kvinder i Tilst

”Jeg siger altid til en kvin­de: Første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sid­der jeg ved siden af og hjælper dig, og tred­je gang så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvin­de skal kunne stå på sine egne to ben.” — Ser­ife, bydelsmor Bliv Bydelsmor…

Styrk Tilst-fædres deltagelse i deres børns liv

”Vi har et ressource­baseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bed­ste. Vi insis­ter­er på at invol­vere fædrene fra beg­y­n­delsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe foran­dring hos dem selv, og de er de bed­ste til at nå ud til andre fædre.” – Babas…

Lektiecafé: Her er der plads til alle

I Bydelshusets lek­tiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klas­setrin. Dedik­erede lek­tiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye ven­ner. Hver ons­dag, når…

Julehygge

Jul er ens­be­ty­dende med jule­hygge med juledeko­ra­tioner, julek­lip og knas. Har du tid og lyst til en pause i en for mange travl tid, så kom og hyg dig med en masse andre børn og vok­sne. Der vil for børnene være mulighed for at lave en lille, fin juledeko­ra­tion til at…

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« marts 2020 » loading...
M T O T F L S
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
tirs 31

Dansk undervisning

31. marts kl. 12:00 - 13:30
tirs 31

Samtale og rådgivningscafé

31. marts kl. 13:00 - 15:00
tirs 31

Cykelværksted

31. marts kl. 13:30 - 16:00