Nyheder

Lektiecafé: Her er der plads til alle

I Bydelshusets lek­tiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klas­setrin. Dedik­erede lek­tiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye ven­ner. Hver ons­dag, når…

Gør en forskel for kvinder i Tilst

”Jeg siger altid til en kvin­de: Første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sid­der jeg ved siden af og hjælper dig, og tred­je gang så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvin­de skal kunne stå på sine egne to ben.” — Ser­ife, bydelsmor Bliv Bydelsmor…

Styrk Tilst-fædres deltagelse i deres børns liv

”Vi har et ressource­baseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bed­ste. Vi insis­ter­er på at invol­vere fædrene fra beg­y­n­delsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe foran­dring hos dem selv, og de er de bed­ste til at nå ud til andre fædre.” – Babas…

Julehygge

Jul er ens­be­ty­dende med jule­hygge med juledeko­ra­tioner, julek­lip og knas. Har du tid og lyst til en pause i en for mange travl tid, så kom og hyg dig med en masse andre børn og vok­sne. Der vil for børnene være mulighed for at lave en lille, fin juledeko­ra­tion til at…

Nissen kommer på besøg

Det er jul! Hjert­ernes fest! Bon­deko­nen pass­er på nis­sen på loftet. Og nis­sen pass­er på dyrene i stalden. Til nis­sens store for­bavselse kom­mer en engel! Den fortæller, at der var engang hvor dyrene også passede på nogen i en stald! Engang hvor stjern­erne sang på…

Julebanko

Igen i år er der Jule­banko i Bydelshuset, og som altid ­glæder vi os til at se en masse glade men­nesker. Der vil være ekstra store præmi­er, og atter vil vi for­doble ­ind­hold­et af drikkepenge som præmie. Vi håber at se en masse nye banko-spillere samt alle dem, som…

Julemarked

Tra­di­tio­nen tro hold­er vi jule­marked i Bydelshuset. Vi slår dørene op for en hyggelig dag, hvor vi håber at se rigtig mange men­nesker. Vi byder på jule­boder, julek­nas og jule­hygge søndag den 1. decem­ber fra kl. 10–14. Caféen hold­er åbent, og der vil være mulighed for…

Rapmusik indtil klokken slår 25

Mohammed og Ahmad hold­er til i Væk­sthusets lyd­studie, hvor de skriv­er og pro­duc­er­er deres egne rap­sange. Rap­musikken er deres måde at udtrykke følelser og fortælle, hvad de har på hjerte. På hverdagsaften­er kan man indimellem høre den dæm­pede lyd af rap­musik fra den…

Fællesspisning mod ensomhed

I Tilst skal ingen føle sig ensomme. Der­for val­gte Bydelshuset at være en del af Folke­bevægelsen mod Ensomheds kam­pagne ”Dan­mark spis­er sam­men” og inviterede alle borg­ere i Tilst til fæl­lesspis­ning. Afte­nen var en suc­ces, og heldigvis gen­t­ages kon­ceptet hver ons­dag…

Gode råd fra borgermødet

På bag­grund af bilaf­brændin­gen for­rige week­end var der 26. sep­tem­ber borg­er­møde i Bydelshuset hvor poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og de bolig­so­ciale medar­be­jdere var tilst­ede. Spørgelysten var stor og vi var mange der gik hjem lidt klogere end vi var i forve­jen.…

Årets Nabo Langkærparken 2019

At hylde årets nabo er også at hylde fæl­lesskab og er en god lej­lighed til at sætte spot­light på alt det gode, så mange gør for hinan­den i hverda­gen. Vi hør­er næsten helt automa­tisk om alle de store ting der sker omkring os, de store gode ting og de store dårlige…

Møde for beboere

Vi ind­kalder til møde for beboere i Langkær­parken med poli­ti på tors­dag den 26. okto­ber kl. 17–18 i Bydelshuset. Grun­det week­endens hæn­delse med bil­er, der er blevet brændt, afholdes dette møde. Både poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og det bolig­so­ciale team vil svare på…

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« januar 2020 » loading...
M T O T F L S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
man 27

Formiddagscafe

27. januar kl. 10:00 - 12:00
man 27

Åbent hus-sundhedsplejen

27. januar kl. 10:00 - 11:30
tirs 28

Dansk undervisning

28. januar kl. 12:00 - 13:30