Nyheder

Lektiecafé: Her er der plads til alle

I Bydelshusets lek­tiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klas­setrin. Dedik­erede lek­tiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye ven­ner. Hver ons­dag, når…

Rapmusik indtil klokken slår 25

Mohammed og Ahmad hold­er til i Væk­sthusets lyd­studie, hvor de skriv­er og pro­duc­er­er deres egne rap­sange. Rap­musikken er deres måde at udtrykke følelser og fortælle, hvad de har på hjerte. På hverdagsaften­er kan man indimellem høre den dæm­pede lyd af rap­musik fra den…

Fællesspisning mod ensomhed

I Tilst skal ingen føle sig ensomme. Der­for val­gte Bydelshuset at være en del af Folke­bevægelsen mod Ensomheds kam­pagne ”Dan­mark spis­er sam­men” og inviterede alle borg­ere i Tilst til fæl­lesspis­ning. Afte­nen var en suc­ces, og heldigvis gen­t­ages kon­ceptet hver ons­dag…

Gode råd fra borgermødet

På bag­grund af bilaf­brændin­gen for­rige week­end var der 26. sep­tem­ber borg­er­møde i Bydelshuset hvor poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og de bolig­so­ciale medar­be­jdere var tilst­ede. Spørgelysten var stor og vi var mange der gik hjem lidt klogere end vi var i forve­jen.…

Årets Nabo Langkærparken 2019

At hylde årets nabo er også at hylde fæl­lesskab og er en god lej­lighed til at sætte spot­light på alt det gode, så mange gør for hinan­den i hverda­gen. Vi hør­er næsten helt automa­tisk om alle de store ting der sker omkring os, de store gode ting og de store dårlige…

Møde for beboere

Vi ind­kalder til møde for beboere i Langkær­parken med poli­ti på tors­dag den 26. okto­ber kl. 17–18 i Bydelshuset. Grun­det week­endens hæn­delse med bil­er, der er blevet brændt, afholdes dette møde. Både poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og det bolig­so­ciale team vil svare på…

Afdelingsmøde 2019

Ind­kaldelse til afdel­ingsmøde den 18. sep­tem­ber 2019 kl. 19.00 på Hotel Scan­dic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

De nominerede til Årets Nabo pris 2019 er fundet!

Tre beboere er nominerede og sendt videre til den eksterne jury, der væl­ger årets vin­der. Fælles for de tre nominerede er, at de gør en forskel for deres naboer. Det er netop naboer, som på eget ini­tia­tiv har val­gt at ind­stille dem til…

Hans drømmer om lighed for alle

1. august 2019 fik Langkær­parken ny led­er af det bolig­so­ciale team da Hans Chris­t­ian Hansen afløste Jan H. Ander­sen. Du kan kigge for­bi i Bydelshuset og hilse på Hans

Beboerdemokratiet i Langkærparken

Kom og hør mere om, hvor­dan du får ind­fly­delse på hverda­gen i Langkær­parken — møde i Bydelshuset den 9.9 kl. 17–18. Alle er velkomne og der er er ingen tilmeld­ing — du skal bare dukke op.

Spejder for en dag

Har dit barn lyst til at prøve spe­jder­livet, så skal I komme den 5. sep­tem­ber kl 17.30 – 19.30 og være med til Spe­jder-aften ved Bydelshuset.

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« november 2019 » loading...
M T O T F L S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
man 18

Formiddagscafe

18. november kl. 10:00 - 12:00
man 18

Åbent hus-sundhedsplejen

18. november kl. 10:00 - 11:30
tirs 19

Dansk undervisning

19. november kl. 12:00 - 13:30