Nyheder

Comfort Zone Sommer 2020 for de 18–25-årige i Tilst

Comfort Zone Sommer 2020 for de 18–25-årige i Tilst

Alle unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst er inviteret til Com­fort Zone Som­meren 2020 hver tors­dag i Bydelshuset fra kl. 17–20 I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud med dine ven­ner. Der foregår spæn­dende aktiviteter, og du kan altid få lek­tiehjælp og…

”Udfordringer mellem fædre og deres børn skal ikke længere ties ihjel”

”Udfordringer mellem fædre og deres børn skal ikke længere ties ihjel”

Har du lyst til at udvikle dine egne evn­er som far og sam­tidigt hjælpe andre fædre, der har udfor­dringer? Og vil du være en del af et stærkt, lands­dækkende fæl­lesskab for fædre? Så skal du læse videre, for et helt nyt pro­jekt er på vej i Tilst. Far er vigtig for børns…

Kom og sy en bæredygtig pose i Bydelshuset

Kom og sy en bæredygtig pose i Bydelshuset

Plas­tik er yt. Inge-Lise har startet en sy-gruppe, der for­van­dler gam­le stofrester til bæredygtige mule­pos­er, der skal erstat­te plas­tik­poserne på Tilst Bib­liotek. Inge-Lise vil udry­dde plas­tik­pos­er – og hun gør det med en bæredygtig mule­pose ad gan­gen. Hver mandag fra…

Forestilling: Ekstremt demokratisk

Forestilling: Ekstremt demokratisk

Radikalis­er­ing og ekstrem­isme fylder avis­ernes for­sider og poli­tik­ernes taler – og fly­t­ter borg­ernes stem­mer. Men hvad er radikale hold­ninger egentlig? Hvor­dan bliv­er man radikalis­eret – og af hvem? Og hvor­for taler vi om det hele tiden? Den 25. marts kl. 19 slår…

“Der er mange kvinder i Tilst, der kan få glæde af en bydelsmor”

“Der er mange kvinder i Tilst, der kan få glæde af en bydelsmor”

En ny gruppe kvin­der skal snart i gang med uddan­nelsen til at blive bydelsmor i Tilst. De håber på at kunne gøre en forskel for kvin­der, der har svært ved at nav­igere i de danske offentlige sys­te­mer. Tekst: Maja Lorentzen. Foto: Bydelsmø­drenes land­sor­gan­i­sa­tion Siden…

Kom til koncert med Ester Brohus i Tilst

Kom til koncert med Ester Brohus i Tilst

Hvis du kan lide god musik, kan du godt sætte kryds i kalen­deren. I slut­nin­gen af feb­ru­ar åbn­er Bydelshuset dørene op til en kon­cert med en kendt dan­sk coun­try-san­gerinde, og du kan sikre dig bil­let­ter allerede i dag. Når man siger coun­try, er det svært ikke også at…

Gør en forskel for kvinder i Tilst

Gør en forskel for kvinder i Tilst

”Jeg siger altid til en kvin­de: Første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sid­der jeg ved siden af og hjælper dig, og tred­je gang så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvin­de skal kunne stå på sine egne to ben.” — Ser­ife, bydelsmor Bliv Bydelsmor…

Styrk Tilst-fædres deltagelse i deres børns liv

Styrk Tilst-fædres deltagelse i deres børns liv

”Vi har et ressource­baseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bed­ste. Vi insis­ter­er på at invol­vere fædrene fra beg­y­n­delsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe foran­dring hos dem selv, og de er de bed­ste til at nå ud til andre fædre.” – Babas…

Lektiecafé: Her er der plads til alle

Lektiecafé: Her er der plads til alle

I Bydelshusets lek­tiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klas­setrin. Dedik­erede lek­tiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye ven­ner. Hver ons­dag, når…

Julehygge

Julehygge

Jul er ens­be­ty­dende med jule­hygge med juledeko­ra­tioner, julek­lip og knas. Har du tid og lyst til en pause i en for mange travl tid, så kom og hyg dig med en masse andre børn og vok­sne. Der vil for børnene være mulighed for at lave en lille, fin juledeko­ra­tion til at…

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« oktober 2021 » loading...
M T O T F L S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ons 27

Formiddagscafe — duften af nybagte boller

27. oktober kl. 9:30 - 12:00
ons 27

Bydelshusets legestue for de mindste!

27. oktober kl. 9:30 - 11:30
ons 27

Lektiecafè

27. oktober kl. 14:00 - 17:00