Nyheder

Comfort Zone Sommer 2020 for de 18–25-årige i Tilst

Alle unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst er inviteret til Com­fort Zone Som­meren 2020 hver tors­dag i Bydelshuset fra kl. 17–20 I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud med dine ven­ner. Der foregår spæn­dende aktiviteter, og du kan altid få lek­tiehjælp og…

Kom og sy en bæredygtig pose i Bydelshuset

Plas­tik er yt. Inge-Lise har startet en sy-gruppe, der for­van­dler gam­le stofrester til bæredygtige mule­pos­er, der skal erstat­te plas­tik­poserne på Tilst Bib­liotek. Inge-Lise vil udry­dde plas­tik­pos­er – og hun gør det med en bæredygtig mule­pose ad gan­gen. Hver mandag fra…

Forestilling: Ekstremt demokratisk

Radikalis­er­ing og ekstrem­isme fylder avis­ernes for­sider og poli­tik­ernes taler – og fly­t­ter borg­ernes stem­mer. Men hvad er radikale hold­ninger egentlig? Hvor­dan bliv­er man radikalis­eret – og af hvem? Og hvor­for taler vi om det hele tiden? Den 25. marts kl. 19 slår…

“Der er mange kvinder i Tilst, der kan få glæde af en bydelsmor”

En ny gruppe kvin­der skal snart i gang med uddan­nelsen til at blive bydelsmor i Tilst. De håber på at kunne gøre en forskel for kvin­der, der har svært ved at nav­igere i de danske offentlige sys­te­mer. Tekst: Maja Lorentzen. Foto: Bydelsmø­drenes land­sor­gan­i­sa­tion Siden…

Kom til koncert med Ester Brohus i Tilst

Hvis du kan lide god musik, kan du godt sætte kryds i kalen­deren. I slut­nin­gen af feb­ru­ar åbn­er Bydelshuset dørene op til en kon­cert med en kendt dan­sk coun­try-san­gerinde, og du kan sikre dig bil­let­ter allerede i dag. Når man siger coun­try, er det svært ikke også at…

Gør en forskel for kvinder i Tilst

”Jeg siger altid til en kvin­de: Første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sid­der jeg ved siden af og hjælper dig, og tred­je gang så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvin­de skal kunne stå på sine egne to ben.” — Ser­ife, bydelsmor Bliv Bydelsmor…

Styrk Tilst-fædres deltagelse i deres børns liv

”Vi har et ressource­baseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bed­ste. Vi insis­ter­er på at invol­vere fædrene fra beg­y­n­delsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe foran­dring hos dem selv, og de er de bed­ste til at nå ud til andre fædre.” – Babas…

Lektiecafé: Her er der plads til alle

I Bydelshusets lek­tiecafé er der plads til alle børn og unge uanset alder og klas­setrin. Dedik­erede lek­tiehjælpere står klar til at hjælpe med alle fag, men det er ikke kun fagligt, man kan udvikle sig. Det er også et godt sted at få nye ven­ner. Hver ons­dag, når…

Julehygge

Jul er ens­be­ty­dende med jule­hygge med juledeko­ra­tioner, julek­lip og knas. Har du tid og lyst til en pause i en for mange travl tid, så kom og hyg dig med en masse andre børn og vok­sne. Der vil for børnene være mulighed for at lave en lille, fin juledeko­ra­tion til at…

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« juli 2020 » loading...
M T O T F L S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
ons 08

Sommerferie i Langkærparken

1. juli - 7. august
tors 09

Comfortzone

9. juli kl. 17:00 - 23:00
man 13

Formiddagscafe

13. juli kl. 10:00 - 12:00