Nyheder

Nissen kommer på besøg

Nissen kommer på besøg

Det er jul! Hjert­ernes fest! Bon­deko­nen pass­er på nis­sen på loftet. Og nis­sen pass­er på dyrene i stalden. Til nis­sens store for­bavselse kom­mer en engel! Den fortæller, at der var engang hvor dyrene også passede på nogen i en stald! Engang hvor stjern­erne sang på…

Julebanko

Julebanko

Igen i år er der Jule­banko i Bydelshuset, og som altid ­glæder vi os til at se en masse glade men­nesker. Der vil være ekstra store præmi­er, og atter vil vi for­doble ­ind­hold­et af drikkepenge som præmie. Vi håber at se en masse nye banko-spillere samt alle dem, som…

Julemarked

Julemarked

Tra­di­tio­nen tro hold­er vi jule­marked i Bydelshuset. Vi slår dørene op for en hyggelig dag, hvor vi håber at se rigtig mange men­nesker. Vi byder på jule­boder, julek­nas og jule­hygge søndag den 1. decem­ber fra kl. 10–14. Caféen hold­er åbent, og der vil være mulighed for…

Rapmusik indtil klokken slår 25

Rapmusik indtil klokken slår 25

Mohammed og Ahmad hold­er til i Væk­sthusets lyd­studie, hvor de skriv­er og pro­duc­er­er deres egne rap­sange. Rap­musikken er deres måde at udtrykke følelser og fortælle, hvad de har på hjerte. På hverdagsaften­er kan man indimellem høre den dæm­pede lyd af rap­musik fra den…

Fællesspisning mod ensomhed

Fællesspisning mod ensomhed

I Tilst skal ingen føle sig ensomme. Der­for val­gte Bydelshuset at være en del af Folke­bevægelsen mod Ensomheds kam­pagne ”Dan­mark spis­er sam­men” og inviterede alle borg­ere i Tilst til fæl­lesspis­ning. Afte­nen var en suc­ces, og heldigvis gen­t­ages kon­ceptet hver ons­dag…

Gode råd fra borgermødet

Gode råd fra borgermødet

På bag­grund af bilaf­brændin­gen for­rige week­end var der 26. sep­tem­ber borg­er­møde i Bydelshuset hvor poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og de bolig­so­ciale medar­be­jdere var tilst­ede. Spørgelysten var stor og vi var mange der gik hjem lidt klogere end vi var i forve­jen.…

Årets Nabo Langkærparken 2019

Årets Nabo Langkærparken 2019

At hylde årets nabo er også at hylde fæl­lesskab og er en god lej­lighed til at sætte spot­light på alt det gode, så mange gør for hinan­den i hverda­gen. Vi hør­er næsten helt automa­tisk om alle de store ting der sker omkring os, de store gode ting og de store dårlige…

Møde for beboere

Møde for beboere

Vi ind­kalder til møde for beboere i Langkær­parken med poli­ti på tors­dag den 26. okto­ber kl. 17–18 i Bydelshuset. Grun­det week­endens hæn­delse med bil­er, der er blevet brændt, afholdes dette møde. Både poli­ti­et, afdel­ings­bestyrelsen og det bolig­so­ciale team vil svare på…

Afdelingsmøde 2019

Afdelingsmøde 2019

Ind­kaldelse til afdel­ingsmøde den 18. sep­tem­ber 2019 kl. 19.00 på Hotel Scan­dic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

De nominerede til Årets Nabo pris 2019 er fundet!

De nominerede til Årets Nabo pris 2019 er fundet!

Tre beboere er nominerede og sendt videre til den eksterne jury, der væl­ger årets vin­der. Fælles for de tre nominerede er, at de gør en forskel for deres naboer. Det er netop naboer, som på eget ini­tia­tiv har val­gt at ind­stille dem til…

Hans drømmer om lighed for alle

Hans drømmer om lighed for alle

1. august 2019 fik Langkær­parken ny led­er af det bolig­so­ciale team da Hans Chris­t­ian Hansen afløste Jan H. Ander­sen. Du kan kigge for­bi i Bydelshuset og hilse på Hans

Beboerdemokratiet i Langkærparken

Beboerdemokratiet i Langkærparken

Kom og hør mere om, hvor­dan du får ind­fly­delse på hverda­gen i Langkær­parken — møde i Bydelshuset den 9.9 kl. 17–18. Alle er velkomne og der er er ingen tilmeld­ing — du skal bare dukke op.

Bydelshuset på Facebook

Det sker

« september 2021 » loading...
M T O T F L S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
man 27

Formiddagscafe

27. september kl. 10:00 - 12:00
man 27

Åbent hus-sundhedsplejen

27. september kl. 10:00 - 11:30
tirs 28

Samtale og rådgivningscafé

28. september kl. 13:00 - 15:00