Har du forslag og input til hjemmes­i­den — er du velkom­men til at skrive til hjemmesideud­val­get på webmaster@langkærparken.dk — Hvis du hellere vil skrive i en for­mu­lar, kan du trykke her:  Kon­tak­t­for­mu­lar

Han­dler din hen­ven­delse sig om drift eller lejemål — skal du kon­tak­te AL2bolig 

Skal du have kon­takt med afdel­ings­bestyrelsen i Langkær­parken — Klik her og send din email via denne for­mu­lar. Din mail bliv­er sendt til afdel­ings­for­mand Ran­di Smits­dorf 

Hvis du vil i kon­takt med Bydelshuset er du altid velkom­men til at kon­tak­te os via email til Husud­val­get eller via for­mu­la­ren her.

6 + 5 =