Om LangkærparkenLangkærparken


Langkærparken ligger i Tilst på Haurumsvej, Langkærvej og Torstilgårdsvej. Afdelingen har 851 boliger med 1-5 værelser. Bebyggelsen er etagebyggeri i 3 etager i beton opført i 1969-71.I efterkrigstiden opstod der i hele Århusområdet stor boligmangel. En række boligforeninger landet over begyndte derfor at bygge moderne boligblokke med - efter datidens målestok - store og komfortable lejligheder i de små landkommuner omkring Århus.


Boligblokkene blev opført som montagebyggeri med færdiglavede betonelementer, som bare skulle samles på stedet. Det blev derfor forholdsvist billigt at opføre et stort antal lejligheder. En boligforening, som skulle vise sig at få stor betydning for Tilst var Åbyhøj Boligforening. Ventelisterne til en lejlighed i Åbyhøj blev i løbet af 1960'erne så overtegnede, at der måtte ekspanderes.


I 1965 begyndte boligforeningen at forhandle med Tilst-Kasted kommune om planer for et nyt stort boligbyggeri med 783 lejligheder. Sognerådet i Tilst-Kasted var meget interesseret i at tiltrække flere indbyggere til den lille kommune og købte derfor Torstilgård med hovedparten af de tilhørene jorder, som siden blev solgt videre til boligforeningen. Åbyhøj Boligforening købte på egen hånd resten af jorden fra Torstilgård.

Boligbebyggelsen fik navnet Langkærparken efter engområdet Langkæret på Torstilgårds jord. Byggeriet stod på i perioden 1968-1972, og de første lejligheder stod klar til indflytning i 1970. Langkærparkens Butikscenter stod færdigt i 1973. Torstilgårds bygninger blev revet ned pånær den ene længe, der i 1977 blev overtaget af Åbyhøj Boligforening og kom til at huse boligforeningens håndværkerafdeling.