Åben Rådgivning og Jobcafé

Hver tors­dag fra kl. 14–17

VI KAN HJÆLPE DIG MED

  • Job­søgn­ing
  • CV-skrivn­ing
  • At forstå breve fra det offentlige
  • Boligsikring
  • Økonomisk overb­lik
  • Ansøgn­ing om dan­sk statsborgerskab
  • Ansøgn­ing om visum til forskel­lige lande (ferie)
  • Sprog­cafe (kl. 14.00–15.00)
  • og meget andet

 Job- og virk­somhed­skon­sulen­ter fra Job­cen­ter Aarhus og friv­il­lige råd­gi­vere sid­der klar hver tors­dag. De friv­il­lige råd­gi­vere har forskel­lige bag­grunde, som gør, at der tales flere sprog, at der er meget bred erfar­ing fra prak­tikophold fra flere forskel­lige steder.

Kon­takt:
Anne Dixgaard
ald@al2bolig.dk 
Tlf. 6029 4145