Forældrecaféen holder fyraftensmøder til alle forældre som har teenagere.

En gang om måne­den ind­by­der Foræl­drecaféen til møde, hvor forskel­lige emn­er tages op.

Emn­erne vil være forskel­lige og kan fx han­dle om, sund­hed, livsstil, håb og drømme, uddan­nelse, kul­tur eller børneopdragelse.

Fyraftens­møderne er gratis at delt­age i og der vil efter­føl­gende være mulighed for at snakke med det bolig­so­ciale team, hvis der er yderligere spørgsmål til emnet eller andre spørgsmål.

Hold øje med https://www.facebook.com/langkaerparken/ For dato­er for kom­mende arrangementer.

Kon­takt
Gitte Boye Sandbjerg
Tlf. 60294137
gbs@al2bolig.dk