Har dine børn brug for hjælp til at komme i gang med fritid­sak­tiviteter og få en aktiv fritid?
Din fam­i­lie kan få hjælp til at dit barn kom­mer i gang med sport, spe­jder, dans, karate osv.

Foreningsmentor hjælper dit barn med…

 • At starte til sport, spe­jder, dans, karate osv.
 • At finde ud af hvad dit barn kan gå til, hvor det sker og hvornår det foregår.
 • At tilmelde dit barn
 • At snakke med træneren om, at dit barn skal starte

Hvis I gerne vil følges med os i starten, så vil vi også gerne det.

Som forælder skal du:

 • Være inter­esseret i at de friv­il­lige foren­ings­men­tor­er, hjælper dit barn i gang med en aktivitet
 • Hjælpe dit barn med at holde fast i aktiviteten, når de friv­il­lige foren­ings­men­tor­er slut­ter deres for­løb
 • Betale for at dit barn går til sport mv. Hvis I ønsker det kan de friv­il­lige foren­ings­men­tor­er hjælpe med at søge fritidspas

Sådan kan dit barns forløb se ud

 • Du ringer eller skriv­er til Gitte Sand­b­jerg (mobil 60 29 41 37) og fortæller, at du gerne vil have hjælp til at dit barn kom­mer i gang
 • I bliv­er koblet sam­men med en friv­il­lig men­tor­er, som hjælper jer hele vejen
 • 1. møde mellem jer og jeres men­toren
  • Hvad vil bar­net gå til?
  • Er I berettiget til Fritidspas?
  • Er der særlige behov, som den friv­il­lige men­tor skal tage hen­syn til?
 • Den friv­il­lige men­torfind­er ud af hvilke mulighed­er der er, og hvornår dit barn kan starte
 • Sam­men aftaler I, hvornår dit bar­net starter og om den friv­il­lige men­tor­følges med jer, de første par gange
 • Dit barns men­tor kon­tak­ter træn­erne og tilmelder bar­net, evt. i samar­be­jde med dig.
 • Bar­net starter til aktiviteten og I aftaler om for­lø­bet slut­ter her, eller om dit barn men­tor kan hjælpe mere.

Kon­takt

Du kan kon­tak­te Gitte Boye Sand­b­jerg hvis du vil høre mere:

Mail: gbs@al2bolig.dk Mobil: 60294137a