Har du en drøm om egen virk­somhed ?

Alle men­nesker har deres egen vej – og for nogen er drøm­men at få sin egen virk­somhed.
I Bydelshuset kan man få hjælp til de første svære skridt. Der er en spar­ringspart­ner til at hjælpe med at folde ideen ud, formidling af kon­takt til Startvækst Aarhus, hvis der er nogle juridiske eller prak­tiske ting som står i vejen – og end­da bil­lige lokaler som en plat­form til at få de første erfaringer med egen virk­somhed.

Nogle bruger Væk­sthuset som det første skridt – og andre har allerede etableret en vel­fun­gerende virk­somhed i huset. Kom og nyd en kop kaffe – eller kig ind på kon­toret og hør om mulighed­erne for din iværk­sæt­ter idé.

Her kan du møde:

Hans Chris­t­ian Knud­sen
Bolig­so­cial led­er
Tlf. 60294142
Mail: hck@al2bolig.dk