Kendskab skaber tryghed

I en hyggelig lej­lighed, der emmer af fam­i­liehygge og varme, bor Jette Ole­sen sam­men med sin søn på 13 år. Kaf­fen bryg­ger og choko­laden står på bor­det. Jette har boet i Langkær­parken de sid­ste otte år. Men hun er født og opvok­set i Hors­ens, hvor hun har boet det meste af sit liv. Nu har en af hen­des naboer ind­stil­let hende til Årets Nabo i Langkær­parken.

 

”Jeg snakker med mine naboer, når jeg møder dem og der er da også flere i min opgang, som jeg drikker kaffe med indimellem. Det er nok, for­di jeg kom­mer fra en min­dre by, hvor alle kendte alle. Det giv­er tryghed, synes jeg,” siger Jette Ole­sen der er 42 år.

Det er ikke for­di, de to naboer sid­der lårene af hinan­den på en masse kaf­febesøg. Men når de mødes i opgan­gen, slår de altid en lille slud­der af med hinan­den, og de hjælper hinan­den med en masse prak­tiske ting.

Renoveringen gjorde naboerne tættere

Under ren­overin­gen kom naboerne i mange opgange tæt­tere på hinan­den. Der var mange prak­tiske spørgsmål, som alle var lige fam­lende over­for – og var fælles om. Det gjaldt også for Ebba Sørensen og Jette. Nu har Ebba ind­stil­let Jette til titlen som årets nabo, for hen­des hjælp­somhed.

”Jette hun er altid hjælp­som. Under ren­overin­gen kom hun ofte hjem til mig, når jeg havde brug for hjælp til et eller andet, også selvom hun selv var gen­huset i en helt anden blok i Langkær­parken. Jette er sådan en, der altid find­er et svar og aldrig giv­er op,” siger Ebba.

Det var en stor opgave for Ebba at komme på plads efter ren­overin­gen. Her hjalp Jette med at få alle tin­gene ud af fly­t­tekass­er og på plads igen i lej­lighe­den. Det fandt hun tid til, selvom hun også selv stod midt i en fly­t­ning fra sin midler­tidi­ge lej­lighed og hjem.

Vant til at klare ærterne selv

”Jeg er vant til at bo alene og klar­er tin­gene selv. Andre kan have brug for hjælp og savne en at snakke med om forskel­lige ting,” siger Jette.

Hun hjælper Ebba, som er lidt fam­lende over­for de mange papir­er fra offentlige myn­dighed­er, der plud­selig kun kom­mer i dig­i­tal post. Lige­som hun også gerne hjælper med at få vaske­mask­i­nen til at fun­gere i den fælles vaskekælder.

Jette udstråler varme og omsorg med sine milde øjne og sit store smil, som smit­ter af på alle i rum­met. Der skal meget til at slå Jette af pin­den, og denne ro giv­er hun gerne videre til sine naboer, ven­ner og bek­endte.

Ebba synes, Jette fort­jen­er at blive Årets nabo, for­di hun altid er klar på at hjælpe.

”Hun er det sødeste men­neske, og så siger hun altid ”ej det må vi da kunne finde ud af” – når der er noget som bøvler,” siger hun.

 

 

Vin­deren af Årets Nabo 2018 bliv­er kåret på årets Afdel­ingsmøde den 17. sep­tem­ber kl. 19.00 på Hotel Scan­dic Vest

Tilmeld dig afdel­ingsmødet sen­est 3. sep­tem­ber her

Læs mere om Årets Nabo her