Drøm­mer du om et job eller en uddannelse ?

I Væk­sthuset har vi Job­formidling med en Virk­somhed­skon­sulent, hvor Langkær­parkens beboere kan få hjælp at få arbe­jde, lave ansøgninger, finde lære­pladser og lignende.
Her er fokus på at hjælpe de beboere som hen­ven­der sig med at for­følge deres ønsker – alt hvad der har med ydelser og lovpligtige sam­taler at gøre foregår stadig ved Job­cen­teret i Jægergården.

Unge under 18 år kan få hjælp til de første skridt på arbe­jds­markedet ved vores Fritid­sjob vejleder.