Hver tors­dag teg­n­er og maler vi og går på opdagelse i vores billed­er sam­men.

Har du lyst til at være med? Du er velkom­men uanset om du har prøvet at male før eller ej. Det er ikke teknikken men lysten, som dri­ver vær­ket

Prak­tisk: Du tager selv mate­ri­aler med dvs lærred, farv­er, pensler etc.

Anni Bjørn er tovhold­er og uddan­net skue­spiller og teg­neter­apeut — kon­takt evt. Anni, hvis du gerne vil være med på tlf. 23 29 46 28