”Mod på Matematik” giver unge, der har svært ved matematik mulighed for at forbedre deres matematiske evner – og samtidigt tjene deres egne penge!

Bor du og din fam­i­lie i Langkær­parken? Går dit barn i 7., 8. eller 9. klasse og har svært ved matematik?

Så læs med her!

Gen­nem et online pro­gram på com­put­eren, bliv­er de unge guidet gen­nem forskel­lige matem­atikøvelser, der er tilpas­set netop deres niveau.
Hver gang et mod­ul er gen­nem­ført, får den unge løn. Det er i alt 18 moduler.
Udbytte af at med­virke i ”Mod på Matematik”:

  • De unge vil blive opkval­i­fi­ceret rent fagligt i matematik
  • De vil lære at indgå i nyt fællesskab
  • De vil få struk­tur­eret og ske­malagt deres fritid
  • De vil lære ans­varet ved at tjene deres egne penge

Kon­takt:
Tine Lotzkat Sønnichsen
Tlf. 60294140
tls@al2bolig.dk