Hver tirsdag fra 13–15.
Cafeen er for alle borgere i Tilst, som har brug for en snak om, det der presser sig på i hverdagen — eller et godt råd.

Du kan få hjælp til dine rudeku­vert­er, kon­takt til sund­hedssys­temet og andre sociale kon­tak­ter. I cafeen møder du medar­be­jdere fra CBH (Cen­ter for bostøtte i eget hjem), der er syge­ple­jeske, social­råd­giv­er eller pæd­a­goger. Alle er velkomne til at dukke op hver tirs­dag kl. 13–15 — der er ingen tilmelding.