Bydelshusets Strik­le­café er for alle med inter­esse og lyst til at strikke og hæk­le sam­men med andre.
Om du er nyb­eg­y­n­der, letøvet eller ekspert er uden betyd­ning. Vi hyg­ger med kaffe og kage, sjove fortællinger og gode råd.

Alt afhængig af delt­agernes inter­ess­er er der også mulighed for at lære nye teknikker, eller høre mere om nye ten­denser inden­for hån­dar­be­jdet. For eksem­pel kunne en aften han­dle om strik af papir, forskel­lige pinde og teknikker — the mag­ic loop — eller firkan­tende strikkepinde!

Så grib pin­dene eller lån nogle i huset!

Hilsen
Gudrun og Lene