Sund­hed­sple­jen – åbent hus mandage i lige uger fra kl. 10–11:30 (føl­ger skol­ernes kalen­derår og hold­er lukket i ferierne).

Har du småbørn i alderen 0–3 år, og har du spørgsmål, som du godt vil have hjælp med? Hver anden uge står de lokale sund­hed­sple­jer­sker parat til at give råd og vejled­ning om sund­hed for dig og dine børn.

Du kan møde andre foræl­dre i samme sit­u­a­tion, og du er velkom­men til at bruge husets leg­e­sager. Du er også velkom­men til at hygge dig i cafeen, hvor du købe en hjem­me­bagt bolle eller et stykke lækkert kage og en kop kaffe. Alt husets bagværk er hjem­me­bagt af friv­il­lig i Bydelshuset 🙂