Væk­sthuset er opret­tet i et ned­lagt fritid­sh­jem i kan­ten af Langkær­parken, Hau­rumsvej 31A. Navnet kom­mer ikke af at der dyrkes planter – men her dyrkes der håb og drømme.

I den ene ende af Væk­sthuset find­er du en række små virk­somhed­er, der dri­ves af lokale beboere — bl.a. Vand­pibecaféen. Du er altid velkom­men til at kigge for­bi og se, hvilke for­ret­ninger der er.

I den anden ende af Væk­sthuset kan du få hjælp til dine håb og drømme i føl­gende tilbud:

Drøm­mer du om et job eller en uddan­nelse ? Læs mere her:  Job og uddannelsesvejledning

Har du en drøm om egen virk­somhed ? Læs mere her: Iværk­sæt­teri

Vil du være med til at dri­ve et Lærest­ed for unge ? Læs mere her: Lærest­ed for unge