Åben rådgivning og Jobcafé

Åben rådgivning og Jobcafé

Hver tors­dag kan langkær­parkens beboere få hjælp med uddannelse‑, job og sociale spørgsmål i Åben Råd­givn­ing i Bydelshuset
Læs mere

Iværksætterrådgivning

Iværksætterrådgivning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp og støtte til at afprøve drøm­men om egen virk­somhed i Væsthuset.
Læs mere

Jobvejledning

Jobvejledning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp at finde arbe­jde, lave ansøgninger, finde lære­pladser, få vejled­ning om uddan­nelser og lig­nende
Læs mere