Åben rådgivning

Åben rådgivning

Hver tors­dag kan langkær­parkens beboere få hjælp med uddannelse‑, job og sociale spørgsmål i Åben Råd­givn­ing i Bydelshuset
Læs mere

Lærested for unge

Lærested for unge

Har du lyst til at være friv­il­lig i et lærest­ed for unge i Væk­sthuset?
Læs mere

Iværksætteri

Iværksætteri

Langkær­parkens beboere kan få hjælp og støtte til at afprøve drøm­men om egen virk­somhed i Væsthuset.
Læs mere

Job- og uddannelsesvejledning

Job- og uddannelsesvejledning

Langkær­parkens beboere kan få hjælp at finde arbe­jde, lave ansøgninger, finde lære­pladser, få vejled­ning om uddan­nelser og lig­nende
Læs mere