Tag en snak med afdelings-bestyrelsen.
Hver den første mandag, sidder bestyrelsen i Bydelshuset.
Dog ikke juli

Nyheder fra AL2bolig.dk

Tryk på logo

Det boligsociale team er på arbejde men Bydelshuset er lukket

På grund af smit­te­faren ved Coro­n­avirus er Bydelshuset lukket. De bolig­so­ciale medar­be­jdere er å¨arbejde og kan inden­for nor­mal arbe­jd­stid stadig kon­tak­tes over tele­fon eller mail — se neden­for. Vi håber, at I...

Indlæser

Det sker

Loading Begivenheder

Tidligere Begivenheder

maj 2020

Comfortzone

21. maj kl. 17:0023:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 17:00 on tors­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

I Zonen er der rum til, at du kan hænge ud med dine ven­ner. Der foregår sjove og spæn­dende aktiviteter. Du kan altid få lek­tiehjælp og fremtid­scoach­ing, hvor dine mulighed­er for job og uddan­nelse bliv­er vendt. Nogle gange arran­geres der fede ture ud af huset. Og der er rig mulighed for, at du kan udvide dit netværk og møde nye men­nesker. Med andre ord er Zonen det nye sted for unge mellem 18–25 år i Langkær­parken og Tilst. Det Bolig­so­ciale…

Læs mere »

Tegne- Maleværksted

21. maj kl. 19:0021:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 19:00 on tors­dag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

Hver tors­dag teg­n­er og maler vi og går på opdagelse i vores billed­er sam­men. Har du lyst til at være med? Du er velkom­men uanset om du har prøvet at male før eller ej. Det er ikke teknikken men lysten, som dri­ver vær­ket Prak­tisk: Du tager selv mate­ri­aler med dvs lærred, farv­er, pensler etc. Anni Bjørn er tovhold­er og uddan­net skue­spiller og teg­neter­apeut — kon­takt evt. Anni, hvis du gerne vil være med på tlf. 23 29 46 28

Læs mere »

Formiddagscafe

25. maj kl. 10:0012:00
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 10:00 on mandag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

Bydelshusets cafe er åben hver mandag formid­dag, hvor du kan købe hjem­me­bag og en varm kop kaffe, te eller cacao.

Læs mere »

Åbent hus-sundhedsplejen

25. maj kl. 10:0011:30
|Tilbageven­dende Begiven­hed (Se alle)

An event every week that begins at 10:00 on mandag, repeat­ing indef­i­nite­ly

Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2
Tilst, 8381 Dan­mark
+ Google Maps

Har du småbørn i alderen 0–3 år, og har du spørgsmål, som du godt vil have hjælp med? Hver anden uge står de lokale sund­hed­sple­jer­sker parat til at give råd og vejled­ning om sund­hed for dig og dine børn.

Læs mere »
+ Eksporter begiven­hed­er